Carbon Disclosure Project (CDP)-rapporten

Stockmann rapporterar sitt koldioxidfotavtryck årligen i den internationella CDP-enkäten. Stockmann fick i enkäten ett bra resultat: 94 B. Ett högt poängtal (skala från 0-100) kräver att företaget kan ge detaljerad information om mätningen och hanteringen av koldioxidavtryck. Bokstaven B (skala A-E) visar att hanteringen av växthusgasutsläpp är under kontroll.

Stockmanns poängtal 94 B är långt över det nordiska och finska genomsnittet (82 C). I sin egen kategori "Consumer Discretionary" fick Stockmann det näst bästa resultatet bland finska bolag och i nordisk jämförelse var bolaget på en delad tredje plats.

Stockmann gör en årlig kolidioxidfotavtrycks beräkning och svarar utifrån den på CDP-klimatundersökningen. Att bromsa klimatförändringen och uppställandet av utsläppsmål kommer fortsättningsvis att vara en viktig del av Stockmanns CSR-arbete och miljöstrategi.

Nordic Carbon Disclosure Project 2015 resultatrapport: CDP Nordic Report 2015