Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Stockmannkoncernen är medlem i BSCI sedan 2005. BSCI är ett branschdrivet initiativ för företag som är engagerade i att förbättra arbetsförhållanden i fabriker och på lantbruk i hela världen. För att bättre svara upp mot utmaningarna i leveranskedjan infördes en reviderad version av BSCI:s uppförandekod i början av år 2014. BSCI:s kod innehåller 11 grundläggande arbetsrättigheter som de deltagande företagen och deras affärspartner förbinder sig att implementera inom sina leveranskedjor med hjälp av utvecklingsstrategi, som genomförs stegvis. 

BSCI förenar företag kring en gemensam uppförandekod, och erbjuder en plattform för att samarbeta med andra företag som köper från samma leverantörer och producenter. Detta är värdefullt eftersom en leverantör eller producent vanligtvis levererar till flera olika märken och andelen av produktionen av ett enda varumärke är mindre. 

Den nya koden tar bättre upp till exempel betydelsen av samarbete och nära kommunikation mellan köpande företag och deras leverantörer, ansvaret på alla nivåer i leveranskedjan för att implementera uppförandekoden, vikten av utbildning som ett sätt att nå kontinuerlig förbättring, liksom även skälig ersättning och särskilt skydd för unga anställda. Den nya koden kompletteras av en omfattande genomförandemanual för deltagare, producenter och revisorer i BSCI som kommer att offentliggöras under år 2015 för att öka öppenheten. Revisionerna enligt BSCI:s nya uppfö- randekod kan starta med början i maj 2015.

Principles of the BSCI Code of Conduct (2014):

1. The rights of Freedom of Association and Collective Bargaining
2. No Discrimination
3. Fair Remuneration
4. Decent Working Hours
5. Occupational Health and Safety
6. No Child Labour
7. Special Protection for Young Workers
8. No Precarious Employment
9. No Bonded Labour
10. Protection of the Environment
11. Ethical Business Behaviour