Bolagsledningens aktieinnehav och affärstransaktioner

Som en följd av EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR) som trädde i kraft den 3 juli 2016, har Stockmann inte längre en offentlig inre krets. Som bolagets deklarationsskyldiga personer som fungerar i ledningsuppgifter har definierats styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, koncernens ledningsgruppsmedlemmar och revisorerna.

Bolagsledningens affärstransaktioner

Stone Tracy, 30.10.2018

Salmi Anna, 5.9.2018

Hienonen Jukka, 5.9.2018
Niemistö Leena, 5.9.2018
Bergh Kaj-Gustaf, 5.9.2018
Hamilton Eva, 5.9.2018
Lager Esa, 5.9.2018
Rosenlew Michael, 5.9.2018
Wallgren Dag, 5.9.2018

Bergh Kaj Gustaf, 27.11.2017

Hienonen Jukka, 29.8.2017

Hienonen Jukka, 24.8.2017
Bergh Kaj-Gustaf, 24.8.2017
Lager Esa, 24.8.2017
Najafi Susanne, 24.8.2017
Niemistö Leena, 24.8.2017
Rosenlew Michael, 24.8.2017
Sjödell Per, 24.8.2017
Wallgren Dag, 24.8.2017

 

Bolagsledningens aktieinnehav den 1 november 2018, st.

Styrelsen

Position

A-aktier

B-aktier

Jukka Hienonen

Styrelseordförande

-

17 828

Leena Niemistö

Styrelsens viceordförande

-

13 174

Kaj Gustaf Bergh

Styrelsemedlem

-

3 809

Eva Hamilton

Styrelsemedlem

-

3 809

Esa Lager

Styrelsemedlem

-

6 898

Michael Rosenlew

Styrelsemedlem

-

11 690

Tracy Stone

Styrelsemedlem

-

5 161

Dag Wallgren

Styrelsemedlem

-

16 140

 

 

 

 

Ledningsgruppen

Position

A-aktier

B-aktier

Lauri Veijalainen

Verkställande direktör

-

1 225

Susanne Ehnbåge

Lindex verkställande direktör

-

-

Mikko Huttunen

Personaldirektör

-

-

Kai Laitinen

Ekonomidirektör

-

-

Nora Malin

Kommunikationsdirektör

-

-

Jukka Naulapää

Direktör för juridiska ärenden

-

-

Maiju Niskanen

Direktör, varuhusfunktioner

-

-

Anna Salmi

Direktör, CCO

-

1 000

Elena Stenholm

Direktör, Real Estate

-

130

Tove Westermarck

Direktör, leveranskedjan

-

1 000

 

 

 

 

Revisorer

Position

A-aktier

B-aktier

Henrik Holmbom

CGR-revisor

-

-

Marcus Tötterman

CGR-revisor

-

-

 

Offentligt insiderregister 2.7.2016