Bolagsledningens aktieinnehav och affärstransaktioner

Som en följd av EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR) som trädde i kraft den 3 juli 2016, har Stockmann inte längre en offentlig inre krets. Som bolagets deklarationsskyldiga personer som fungerar i ledningsuppgifter har definierats styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, koncernens ledningsgruppsmedlemmar och revisorerna.

Bolagsledningens affärstransaktioner

Bergh Kaj Gustaf, 27.11.2017

Hienonen Jukka, 29.8.2017

Hienonen Jukka, 24.8.2017
Bergh Kaj-Gustaf, 24.8.2017
Lager Esa, 24.8.2017
Najafi Susanne, 24.8.2017
Niemistö Leena, 24.8.2017
Rosenlew Michael, 24.8.2017
Sjödell Per, 24.8.2017
Wallgren Dag, 24.8.2017

 

Bolagsledningens aktieinnehav den 27 november 2017, st.

Styrelsen

Position

A-aktier

B-aktier

Jukka Hienonen

Styrelseordförande

-

10 209

Leena Niemistö

Styrelsens viceordförande

-

8 413

Kaj Gustaf Bergh

Styrelsemedlem

-

-

Esa Lager

Styrelsemedlem

-

3 089

Susanne Najafi

Styrelsemedlem

-

7 384

Michael Rosenlew

Styrelsemedlem

-

7 881

Per Sjödell

Styrelsemedlem

-

3 684

Dag Wallgren

Styrelsemedlem

-

12 331

 

 

 

 

Ledningsgruppen

Position

A-aktier

B-aktier

Lauri Veijalainen

Verkställande direktör

-

1 225

Mikko Huttunen

Personaldirektör

-

-

Kai Laitinen

Ekonomidirektör

-

-

Nora Malin

Kommunikationsdirektör

-

-

Jukka Naulapää

Direktör för juridiska ärenden

-

-

Petteri Naulapää

IT-direktör

-

-

Maiju Niskanen

Direktör, varuhusfunktioner

-

-

Susanna Ottila

Direktör, Delikatessen

-

98

Elisabeth Peregi

Lindex tf. versktällande direktör

-

-

Anna Salmi

Direktör, CCO

-

-

Björn Teir

Direktör, Real Estate

-

28

Tove Westermarck

Direktör, leveranskedjan

-

1 000

 

 

 

 

Revisorer

Position

A-aktier

B-aktier

Henrik Holmbom

CGR-revisor

-

-

Marcus Tötterman

CGR-revisor

-

-

 

Offentligt insiderregister 2.7.2016