Årsberättelser i pdf-format

Stockmanns rapportering består av fyra delar: affärsöversikten ’År 2015’, bokslutet, en förvaltningsöversikt samt en översikt om samhällsansvar.

 

Bekanta dig med Stockmanns år 2015 här


Affärsöversikten 2015 ger en allmän inblick i koncernens strategi, affärsverksamhet och CSR-ledning.

Äldre årsberättelser:

Årsberättelsen 2014
Årsberättelse 2013
Årsberättelse 2012
Årsberättelse 2011
Årsberättelse 2010
Årsberättelse 2009
Årsberättelse 2008
Årsberättelse 2007
Årsberättelse 2006
Årsberättelse 2005

Tidigare årsberättelser kan beställas från Stockmanns kommunikationsavdelning.

Det fullständiga bokslutet inkluderande noter