Arbetspraktik åt unga

Behovet av visstidsanställda arbetstagare är stort inom handelsbranschen. År 2015 var 20 procent av Stockmannkoncernens personal visstidsanställda. Galna Dagar-kampanjen samt sommar- och julsäsongen inom handelsbranschen ökar andelen visstids- och säsongsanställningar. Under år 2015 hade Stockmanns varuhus i Finland ca 1 500 kampanjmedarbetare under Galna Dagar-kampanjerna både på våren och på hösten.

Varuhusgruppen och modekedjorna erbjuder många unga en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom olika praktikperioder som ordnas av läroinrättningar. År 2015 erbjöd varuhusen och stödfunktionerna arbetserfarenhet för närmare 500 sommarjobbare och över 400 praktikanter.

Galna Dagar-kampanjen och handelns säsonger erbjuder möjligheter att bekanta sig med detalj-handelns vardag. Unga uppskattar Stockmann som arbetsplats. På bilden praktikanten Martti Kähkönen i varuhuset i Helsingfors centrum.

Se även karriärberättelser och arbetspraktik på Stockmann.