Ansvarsfull leveranskedja

En ansvarsfull, transparent och spårbar leveranskedja är ett av Stockmanns CSR-fokusområden och viktigt för våra intressenter. Våra rapporter om leveranskedjan omfattar inköpsrutinerna i Stockmanns egen verksamhet och leveranskedjan och produktionen av Stockmanns egna varumärken samt produktion baserat på riskbedömning och påverkningsmöjligheter.

Inom detaljhandeln är värdekedjan – produktens färd från råvara till kund – ofta lång och har flera led. De flesta produkterna i Lindex butiker planeras av våra egna designer, och kan inte köpas någon annanstans. I Stockmanns varuhus har vi ett brett utbud av egna märkesvaror i dam-, herr- och barnkläder samt bland produkter för hemmet. Mode står för cirka två tredjedelar av koncernens omsättning, och därför fokuserar vi särskilt mycket på ansvar inom leveranskedjan för mode.

Våra intressentgrupper, inklusive våra kunder, myndigheter och frivilligorganisationer uppvisar ett ökat intresse för vårt arbete inom leveranskedjan. Frågor som tas upp är bland annat våra inköpsrutiner, tillverkningsländer, vår uppförandekod, organisationsfrihet, skälig lön, bedömningar av mänskliga rättigheter, våra egna revisioner och avhjälpande av brott mänskliga rättigheter.