Analytiker 

Följande analytiker följer enligt de uppgifter vi erhållit, av eget initiativ med Stockmanns utveckling. Listan kan vara bristfällig. Stockmann svarar inte för analytikernas uppskattningar.

Företag Adress Analytiker Telefonnummer

CARNEGIE
INVESTMENT BANK

Södra esplanaden 12
00130 Helsingfors

Tommy Ilmoni

(09) 6187 1235

DANSKE BANK

Kolkajsgränden 2
00180 Helsingfors

Maria Wikström

010 236 4794

EVLI BANK

Alexandersgatan 19 A
00100 Helsingfors

Joonas Häyhä

(09) 4766 9662

HANDELSBANKEN
CAPITAL MARKETS

Alexandersgatan 11 A
00100 Helsingfors

Mika Karppinen

010 444 2752

INDERES OY

Östersjögatan 5
00180 Helsingfors

Sauli Vilén

044 025 8908

KEPLER CHEUVREUX

Engelbrektsgatan 9-11
11432 Stockholm

Fredrik Ivarsson

+46 8 723 5174

NORDEA
MARKET EQUITIES

Aleksis Kivis gata 7
00020 Nordea

Harri Paakkola

040 566 0422 

NORDEA
MARKET EQUITIES

Aleksis Kivis gata 7
00020 Nordea
Mikko Ervasti 050 530 8654

OP FÖRETAGSBANKEN

Industrigatan 1 B
00510 Helsingfors

Niclas Catani

010 252 8780

SEB ENSKILDA

Unionsgatan 30
00100 Helsingfors

Jutta Rahikainen

(09) 616 28713