Medlemskap i organisationer och intresseorgan

Stockmann har representation i flera nationella och internationella organisationer. Nedan anges kärnorganisationerna och representanterna i dem. Väsentligaste förtroendeuppdragen för medlemmarna i Stockmanns styrelse och ledningsgrupp är listade i Förvaltningsöversikten.

Finska organisationer med representation från Stockmann:

Förbundet för Finsk Handel

- Juridiska kommittén: Director of Legal Affairs Jukka Naulapää
- Kommittén för kommunikation: Head of Communications Anna Bjarland
- Kommittén för hållbarhet: CSR Manager Emilia Gädda
- Kommittén för utbildning: Head of Talent Management Pia Kuusisto
- Kommittén för säkerhet: Security Manager Henry Kylänlahti
- Miljökommittén: Facility Services and Environment Manager Susanna Segercrantz
- Kommittén för skate- och ekonomipolitik: Chief Financial Officer Kai Laitinen
- Kommittén för samhällsplanering: Director, Real Estate Division Elena Stenholm
- Kommittén för arbetsliv: Head of HR Services Sari Nikula
- Kemikaliegruppen: CSR Manager Emilia Gädda

Muoti ja urheilukauppa TMA ry

- Styrelse: Sales Manager Minna Pirttiaho-Timonen (viceordförande)

Centralhandelskammaren

Kommittén för trafik: Director Real Estate Services Markku Linnamäki

Helsingforsregionens handelskammare

- Styrelse: Director of Real Estate Services, Markku Linnamäki
- Kommittén för handel och tjänster: Director of Real Estate, Björn Teir
- Kommittén för trafik: Director Real Estate Services Markku Linnamäki

 

Svenska och internationella organisationer med representation från Lindex

SIS, Swedish Standards Institute

- Projekt och kommittéer: Product Quality Manager Agneta Häll

Kemikalieinspektionen

- Dialog-projekt: Product Quality Manager Agneta Häll

Sweden Textile Water Initiative

-Styrgrupp: Corporate Sustainability Manager Anna-Karin Dahlberg

Textile Exchange

Europeiska förvaltningsrådet: Corporate Sustainability Manager Anna-Karin Dahlberg

The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh

Nordic cluster: Social Sustainability Specialist Ingrid Porss

Global Deal

Projekt och kommittéer: Social Sustainability Specialist Ingrid Porss

 

Internationella organisationer där Stockmannkoncernen är medlem i, för närvarande utan representation:

• The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh
• amfori BSCI

 

Internationella organisationer där Lindex är medlem i, för närvarande utan representation:

• Clean Shipping Network
• Clean Shipping Index AB
• Svensk Handel Stil
• Textilimportörerna
• Better Cotton Initiative
• Textile for recycling initiative
• Business for social responsibility (BSR)
• Swedish leadership for Sustainable Development (SLSD)
• Mistra Future Fashion
• STEPS
• ENTIS/Bioinnovation
• Wateraid
• STICA (Swedish textile initiative for climate action)
• Wargö
• One Bag Habit initiative