Affärsenheter

Stockmanns verksamhetsmodell består av två affärsenheter: Stockmann och Lindex.

Stockmann

Stockmannvaruhusen och Stockmann-nätbutiken

 • Omsättning år 2018:
  386,2 milj. euro.
 • Personal: 2 254
 • 8 varuhus och nätbutiken
  stockmann.com

Lindex

Modebutikskedja

 • 460 butiker i 17 länder och en nätbutik 
  inom EU-området samt Norge (30.9.2019).
 • Omsättning år 2018: 
  589,9 milj. euro
 • Personal: 4 509
 • lindex.com