Affärsenheter

Stockmanns verksamhetsmodell består av tre affärsenheter: Stockmann Retail, Real Estate och Lindex.

Stockmann Retail

Stockmannvaruhusen och Stockmann-nätbutiken

 • Omsättning år 2017:
  410,2 milj. euro.
 • Personal: 2 327
 • 8 varuhus och nätbutiken
  stockmann.com

Real Estate

Enheten Real Estate
kompletterar Stockmann
Retails utbud med varor och tjänster från attraktiva hyresgäster inom detalj-handeln.

 • Omsättning år 2017:
  67,1 milj. euro
 • Personal: 113

Lindex

Modebutikskedja

 • 490 butiker i 18 länder och en nätbutik 
  inom EU-området samt Norge (31.12.2017).
 • Omsättning år 2017: 
  606,0 milj. euro
 • Personal: 4 596
 • lindex.com