Affärsenheter

Stockmanns verksamhetsmodell består av två affärsenheter: Stockmann och Lindex.

Stockmann

Stockmannvaruhusen och Stockmann-nätbutiken

 • Omsättning år 2019:
  386,8 milj. euro.
 • 8 varuhus och nätbutiken
  stockmann.com

Lindex

Modebutikskedja

 • 464 butiker i 18 länder och en nätbutik 
  inom EU-området samt Norge (31.12.2019).
 • Omsättning år 2019: 
  575,8 milj. euro
 • lindex.com