Corporate Governance

Stockmann beaktar i sitt beslutsfattande och sin administration Finlands aktiebolagslag och värdepappersmarknadslagen. Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören är de organ inom moderbolaget Stockmann Oyj Abp som ansvarar för koncernens administration och verksamhet.

I juni 2010 publicerade styrelsen för Värdepappersmarknadsföreningen rf Finsk kod för bolagsstyrning. Koden är avsedd för listade bolag på Helsingfors Börs. Koden trädde i kraft den 1 oktober 2010 och den finns tillgänglig på Värdepappersmarknadsföreningens internetsidor. Under räkenskapsperioden 2015 följde Stockmann koden för bolagsstyrning från år 2010. Under våren 2017 publicerar Stockmann en utredning om förvaltnings- och styrsystemen samt en redogörelse för löner och belöningar  i enlighet med den nya koden för bolagsstyrning som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Utredning om förvaltnings- och styrsystem

Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2015, Corporate Governance Statement

Tidigare utredningar:

Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2014, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2013, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2012, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2011, Corporate Governance Statement
Utredning om förvaltnings- och styrsystem 2010, Corporate Governance Statement