Ympäristövaikutukset

Tavoitteenamme on vähentää liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Tiedostamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme ennaltaehkäisemään toimintamme haittavaikutuksia vähentämällä päästöjä, tehostamalla energian- ja vedenkulutusta sekä huolehtimalla jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Jatkuvan kehityksen varmistamiseksi seuraamme Stockmannin ympäristöjärjestelmän ja ympäristötavoitteiden noudattamista.

Henkilökunnan ympäristötietoisuutta lisätään koulutuksien avulla ja sisäisellä tiedottamisella. Tutustu ympäristöasiantuntijamme arkeen.

Energian- ja vedenkulutus

Konsernin energiankulutus koostuu pääosin sähköstä, lämmöstä ja kaukolämmöstä. Energiaa kuluttavat myymälä-, varasto- ja toimistotilojen valaistus, ilmanvaihto, lämmitys ja jäähdytys sekä tiloissa käytettävät laitteet, kuten hissit ja liukuportaat sekä kylmä- ja IT-laitteet. Konsernin vedenkulutuksesta valtaosa kuluu tavaratalojen ravintola-, keittiö- ja saniteettitiloissa.

Stockmann on panostanut energiatehokkuuteen lähes viidentoista vuoden ajan. Vuonna 2013 Stockmannin Suomen tavaratalotoiminnot liittyivät vähittäiskaupan energiatehokkuussopimukseen tavoitteenaan vähentää energiankulutusta 9 % vuosien 2006–2016 aikana. Tämä tavoite saavutettiin määräajassa.

Stockmann Real Estate-liiketoimintayksikkö ja tavaratalojen kiinteistökoordinaattorit seuraavat tavaratalojen ja palvelutoimintojen energiakulutusta osana jokapäiväistä toimintaansa.

Kuljetukset

Palvelemme asiakkaitamme monessa maassa ja monella mantereella, joten tavaroiden rahdeista ja jakelukuljetuksista myymälöihimme kertyy päästöjä. Tuotevirtojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen kiinnitetään paljon huomiota ja teemme tiivistä yhteistyötä kuljetuskumppaneidemme kanssa.

Vuoden 2017 aikana Stockmann vähensi kuljetuskumppaneiden määrää ja syvensi yhteistyötään nykyisten kumppaneiden kanssa. Jakelukuljetuksia optimoidaan jatkuvasti reittisuunnittelulla, käyttämällä oikein mitoitettua, uutta vähäpäästöistä kuljetuskalustoa, hyödyntämällä paluukuljetukset sekä seuraamalla ja sitouttamalla kuljetuksissa käytettäviä alihankkijoita.

Rahti kuljetetaan Aasian ostokonttoreista jakelukeskuksiin pääasiassa meriteitse. Lindex osallistuu Clean Shipping -hankkeeseen ja edellyttää varustamoiden toimivan puhtaamman laivaliikenteen puolesta ja rekisteröivän aluksensa Clean Shipping Index -rekisteriin.

Jätehuolto ja kierrätys

Liiketoimintayksiköiden toiminnasta syntyvät jätteet ovat enimmäkseen pakkausjätettä, kuten pahvia ja muovia. Real Estate -yksikössä syntyy myös biojätettä vuokralaisten elintarvikekauppa-, ravintola- ja kahvilatoiminnoista.

Panostamme jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen kouluttamalla henkilökuntaa ja vuokralaisia, kehittämällä ohjeistusta ja helpottamalla lajittelua.Jätteiden lajittelua hallitaan ISO 14001 -johtamisjärjestelmällä, ja toimipaikkojen lajittelutuloksia ja jätemääriä seurataan kuukausittain. Tavoitteenamme Stockmannin toiminnoissa Suomessa on vähentää syntyneen jätteen määrää ja ohjata mahdollisimman paljon jätteistä materiaalikierrätykseen.

Kokonaisjätemäärä väheni Suomessa vuoden 2017 aikana noin 20 (11) %. Vähennys johtuu pääosin toiminnassa tapahtuneista muutoksista, esimerkiksi Oulun tavaratalon sulkemisesta ja Tapiolan tavaratalon jätetietojen muuttuneesta raportoinnista. Kierrätysastetavoite oli 70 %. Suomen tavaratalojen kierrätysaste oli 70,4 %.

Tarjoamme myös asiakkaillemme mahdollisuuden kierrättää. Stockmann-tavarataloihin voi palauttaa käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja pienakkuja, loisteputkia sekä energiansäästölamppuja.