Ympäristövaikutukset

Stockmann-konsernin oman toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät energiankulutuksesta, jätteistä ja kuljetuksista. Ympäristövaikutuksia seurataan tarkasti eri yksiköissä ja toimipisteissä. Näin mahdollisiin kulutus- tai jätepoikkeamiin voidaan reagoida nopeasti.

Ympäristönäkökulmat huomioidaan myös hankintaketjussa. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettavien projektien kautta on useassa tehtaassa pystytty vähentämään veden, kemikaalien ja energian käyttöä sekä pienentämään tehtaiden tuotantokustannuksia.

Henkilökunnan ympäristötietoisuutta lisätään koulutuksien avulla ja sisäisellä tiedottamisella. Tutustu ympäristöasiantuntijamme arkeen.

Energian- ja vedenkulutus

Konsernin energiankulutus koostuu pääosin sähköstä, lämmöstä ja kaukolämmöstä. Energiankulutus aiheutuu myymälä-, varasto- ja toimistotilojen valaistuksesta, ilmanvaihdosta, lämmityksestä ja jäähdytyksestä sekä tiloissa käytettävistä laitteista, joita ovat mm. hissit ja liukuportaat sekä kylmä- ja IT-laitteet. Konsernin vedenkulutuksesta valtaosa kuluu tavaratalojen ravintola-, keittiö- ja saniteettitiloissa. Sekä tavarataloryhmän että muotiketjujen myymälämuutoksissa ja uusissa myymäläkonsepteissa kiinnitetään entistä enemmän huomioita ympäristöasioihin.

Kuljetukset

Stockmann-konserniin kuuluu 16 tavarataloa ja yli 700 myymälää. Myymälöiden ketju ulottuu Pohjoismaista Venäjälle ja Saudi-Arabiaan saakka. Palvelemme asiakkaitamme eri maissa ja mantereilla, joten tavaroiden jakelusta myymälöihimme kertyy päästöjä. Lisätietoja kuljetuksista aiheutuvista päästöistä löytyy Stockmannin hiilijalanjälki -sivulta.

Jätehuolto ja kierrätys

Liiketoimintayksiköiden toiminnasta syntyvät jätteet ovat enimmäkseen pakkausjätettä, kuten pahvia ja muovia. Tavarataloryhmän toimipaikoissa syntyy myös biojätettä elintarvikkeiden käsittelystä ja myynnistä sekä ravintola- ja kahvilatoiminnoista. Vuonna 2013 kokonaisjätemäärä laski.

Jätteiden lajitteluun ja hyötykäyttöön panostetaan. Vuonna 2013 Suomen tavaratalot ylittivät kunnianhimoisen 95 prosentin jätteiden lajitteluastetavoitteen tuloksella 96,2 prosenttia. Lindexin ja Seppälän pääkonttoreissa ja jakelukeskuksissa on käytössä syntypaikkalajittelu ja jätteistä hyödynnettiin 99 prosenttia.

Tarjoamme myös asiakkaillemme mahdollisuuden kierrättää. Stockmann-tavarataloihin ja Hobby Hall -myymälään voi palauttaa käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja pienakkuja, loisteputkia sekä energiansäästölamppuja. Vuoden 2013 aikana järjestettiin yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa erilaisia kierrätyskampanjoita. Esimerkiksi Hackmanin kanssa toteutettiin paistinpannujen kierrätyskampanja kaikissa Suomen tavarataloissa.

Pakkausmateriaalit

Pyrimme pitämään pakkausmateriaaliemme ympäristökuormituksen mahdollisimman alhaisena ja tarjoamaan asiakkaillemme materiaalitehokkaita ratkaisuja. Stockmann-tavaratalojen ja Lindexin pakkausmateriaalien käyttöä koskevat tiedot raportoidaan GRI G4-ohjeiston EN1-indikaattorin mukaan: Materials used 2015 (pdf, englanniksi).

Myyjä Marita Tuominen
pitää kädessään imeytysmattoa, joka on
tehty Stockmannin käytöstä poistetuista työvaatteista.

Systemaattisesti kiertoon

Stockmann-tavaratalot ja tavarataloryhmän keskitetyt toiminnot tekevät kierrätysyhteistyötä lahjoittaen myynnistä poistettuja ja muodin studion rikkinäisiä tuotteita sovituille paikallisille kumppaneille sekä erilaisille kierrätys- ja pienpajoille.

Muotiketjuista Seppälä aloitti vuoden 2013 aikana yhteistyön hyväntekeväisyysjärjestö UFF:n kanssa ja lahjoitti myynnistä poistettuja tuotteita kehitysyhteistyöhön Afrikkaan. Lisäksi Seppälä lahjoittaa mallikappaleitaan Hope-organisaation kautta vähävaraisille sekä Windmill-House-yhdistyksen kautta askarteluun iltapäiväkerhoihin ja koululaisryhmille.

Työvaatteilla on monta elämää

Stockmann-tavaratalojen myyntihenkilökunnan työvaatteet on valmistettu laadukkaista ja kestävistä materiaaleista. Ne eivät päädy kuluneinakaan kaatopaikalle, vaan käytöstä poistetut vaatteet pyritään hyödyntämään mahdollisimman tarkasti uudelleen. Vanhat työvaatteet voivat päätyä raaka-aineeksi öljykatastrofien torjunnassa käytettäviin imeytysmattoihin, lahjoituksena erilaisiin käsityö- ja tuunauspajoihin tai energialähteeksi.