Ympäristövaikutukset

Tavoitteenamme on vähentää liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja toimia kestävän kehityksen mukaisesti. Tiedostamme liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja pyrimme ennaltaehkäisemään toimintamme haittavaikutuksia vähentämällä päästöjä, tehostamalla energian- ja vedenkulutusta sekä huolehtimalla jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Jatkuvan kehityksen varmistamiseksi seuraamme Stockmannin ympäristöjärjestelmän ja ympäristötavoitteiden noudattamista.

Henkilökunnan ympäristötietoisuutta lisätään koulutuksien avulla ja sisäisellä tiedottamisella. Tutustu ympäristöasiantuntijamme arkeen.

Energian- ja vedenkulutus

Konsernin energiankulutus koostuu pääosin sähköstä, lämmöstä ja kaukolämmöstä. Energiankulutus aiheutuu myymälä-, varasto- ja toimistotilojen valaistuksesta, ilmanvaihdosta, lämmityksestä ja jäähdytyksestä sekä tiloissa käytettävistä laitteista, joita ovat mm. hissit ja liukuportaat sekä kylmä- ja IT-laitteet. Konsernin vedenkulutuksesta valtaosa kuluu tavaratalojen ravintola-, keittiö- ja saniteettitiloissa. Sekä tavarataloryhmän että muotiketjujen myymälämuutoksissa ja uusissa myymäläkonsepteissa kiinnitetään entistä enemmän huomioita ympäristöasioihin.

Kuljetukset

Stockmann-konserniin kuuluu 8 tavarataloa, 475 muotimyymälää ja 5 kiinteistöä, yhteensä 17 maassa.  Palvelemme asiakkaitamme monessa maassa ja monella mantereella, joten
tavaroiden jakelusta myymälöihimme kertyy päästöjä. Tuotevirtojen tehokkaaseen ja
ympäristöystävälliseen liikkumiseen kiinnitetään paljon huomiota. Rahti kuljetetaan Aasian ostokonttoreista jakelukeskuksiin pääasiassa meriteitse. Lindex osallistuu Clean Shipping -hankkeeseen ja edellyttää varustamoiden toimivan puhtaamman laivaliikenteen puolesta ja rekisteröivän aluksensa Clean Shipping Index -rekisteriin. Lisätietoja kuljetuksista aiheutuvista päästöistä löytyy Stockmannin hiilijalanjälki -sivulta.

Jätehuolto ja kierrätys

Liiketoimintayksiköiden toiminnasta syntyvät jätteet ovat enimmäkseen pakkausjätettä, kuten pahvia ja muovia. Tavarataloryhmän toimipaikoissa syntyy myös biojätettä elintarvikkeiden käsittelystä ja myynnistä sekä ravintola- ja kahvilatoiminnoista. Vuonna 2013 kokonaisjätemäärä laski.

Jätteiden lajitteluun ja hyötykäyttöön panostetaan. Vuonna 2013 Suomen tavaratalot ylittivät kunnianhimoisen 95 prosentin jätteiden lajitteluastetavoitteen tuloksella 96,2 prosenttia. Lindexin ja Seppälän pääkonttoreissa ja jakelukeskuksissa on käytössä syntypaikkalajittelu ja jätteistä hyödynnettiin 99 prosenttia.

Tarjoamme myös asiakkaillemme mahdollisuuden kierrättää. Stockmann-tavarataloihin voi palauttaa käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja pienakkuja, loisteputkia sekä energiansäästölamppuja.

Pakkausmateriaalit

Pyrimme pitämään pakkausmateriaaliemme ympäristökuormituksen mahdollisimman alhaisena ja tarjoamaan asiakkaillemme materiaalitehokkaita ratkaisuja.