Stockmannin yhtiökokous 2017

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 23.3.2017 klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä (Mannerheimintie 13). Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyi 17.3.2017 klo 16.00.


Yhtiökokousasiakirjat

 

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen 2017 esityslistalle 27.1.2017 klo 16.00 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 Helsinki. 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta valmistellaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa, johon kuuluu neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Lisätietoja ja toimikunnan kokoonpano