Yhteiskuntavastuun strategia

Yhteiskuntavastuun strategiassa vuosille 2016-2018 määritellään Stockmannin vastuullisuustyön prioriteetit ja tavoitteet. Asetamme konkreettisia tavoitteita ja toimintakohtia parantaaksemme asemaamme vastuullisena yrityskansalaisena.

Nämä tavoitteet on asetettu tukemaan konsernin strategiaa ja Stockmannin liiketoiminnan tavoitteita, parantamalla asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta ja työskentelemme päämäärätietoisesti niiden saavuttamiseksi.

Yhteiskuntavastuun strategia hyväksyttiin Stockmann-konsernin johtoryhmässä alkuvuodesta 2016, jonka jälkeen tavoitteet, toimintakohdat ja suorituskykymittarit (KPI) täydennettiin vuoden kuluessa. Stockmannin strategia ja arvot, Code of Conduct -toimintaperiaatteet, olennaisuusanalyysi ja 10 YK:n Global Compact -periaatetta muodostavat pohjan Stockmannin yhteiskuntavastuun strategialle.

Lindexin tavoitteena on asema johtavana muotiliikkeenä, joka tunnetaan yhtenä alan vastuullisimpana, avoimimpana ja luotetuimpana yrityksenä. Lindex etsii keinoja toimiakseen paremmin kuin ’business as usual’ ja haluaa ajaa muutosta. Kunnianhimoiset tavoitteet, jotka koskevat mm. kuituja, prosesseja ja valmistusta, sisältävät seuraavat tavoitteet: 80 prosenttia Lindexin mallistoista tulevat vastuullisista lähteistä vuoteen 2020 mennessä ja 100 prosenttia tuotteissa käytetystä puuvillasta on joko luomupuuvillaa, BCI-puuvillaa (Better Cotton Initiative) tai kierrätettyä puuvillaa. Vastuullisuutta tarkastellaan elinkaarinäkökulmasta, alkaen tuotteen suunnittelusta, jatkuen uudelleen käyttöön ja lopulta kierrätykseen, kun vaate ei ole enää käyttökunnossa.

Stockmannin yhteiskuntavastuun strategiassa vuosille 2016–2018 määritellään Stockmannin vastuullisuustyön prioriteetit ja tavoitteet. Yhteiskuntavastuun strategia on yhteneväinen konsernin strategian kanssa ja sen tavoitteena on tukea Stockmannin liiketoimintaa sekä mahdollistaa vastuullisuustyömme entistä parempi arviointi.

Stockmannin yhteiskuntavastuun strategian perustana toimivat Stockmannin arvot, toimintaperiaatteet sekä YK:n Global Compactin 10 periaatetta.

Yhteiskuntavastuun teemat

Stockmannin yhteiskuntavastuun strategiassa vastuullisuusprioriteetit on jaettu viiden teeman mukaan, jotka luovat rakenteen vastuullisuustyöllemme.

Nämä teemat ovat:

  • Asiakkaat - Inspiraatiota vastuullisiin valintoihin
  • Tuotteet - Vastuullisia vaihtoehtoja sisältävä korkealaatuinen valikoima ja läpinäkyvä hankintaketju
  • Ympäristö -  Ympäristövaikutusten vähentäminen
  • Henkilöstö - Motivoituneet ja sitoutuneet vähittäiskaupan ammattilaiset
  • Talous ja hallinnointi - Kannattava ja vastuullinen liiketoiminta

Yhteiskuntavastuun teemat luovat suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen perustan Stockmannin yhteiskuntavastuun strategialle. Jokaiselle teemalle on asetettu tavoitteet, jotka mahdollistavat jatkuvan seurannan ja vastuullisuustyön kehityksen arvioinnin.