Yhteiskuntavastuun strategia

Stockmannin yhteiskuntavastuun strategiassa vuosille 2016–2018 määritellään Stockmannin vastuullisuustyön prioriteetit ja tavoitteet. Yhteiskuntavastuun strategia on yhteneväinen konsernin strategian kanssa ja sen tavoitteena on tukea Stockmannin liiketoimintaa sekä mahdollistaa vastuullisuustyömme entistä parempi arviointi.

Stockmannin yhteiskuntavastuun strategian perustana toimivat Stockmannin arvot, toimintaperiaatteet sekä YK:n Global Compactin 10 periaatetta.

Yhteiskuntavastuun teemat

Stockmannin yhteiskuntavastuun strategiassa vastuullisuusprioriteetit on jaettu viiden teeman mukaan, jotka luovat rakenteen vastuullisuustyöllemme.

Nämä teemat ovat:

  • Asiakkaat
  • Tuotteet
  • Ympäristö
  • Henkilöstö
  • Talous ja hallinnointi

Yhteiskuntavastuun teemat luovat suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen perustan Stockmannin yhteiskuntavastuun strategialle. Jokaiselle teemalle on asetettu tavoitteet, jotka mahdollistavat jatkuvan seurannan ja vastuullisuustyön kehityksen arvioinnin.