Yhteiskuntavastuun politiikka

Stockmann-konsernin johtoryhmä hyväksyi konsernin yhteiskuntavastuun politiikan tammikuussa 2011.

Kestävän tulevaisuuden hyväksi  

Vastuullisuus on olennainen ja tunnustettu osa Stockmann-konsernin liiketoimintaa, tukee liiketoiminnan tavoitteita ja edistää tehokkuutta. Pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostokokemuksia.

Toimintamme on eettisesti kestävää, oikeudenmukaista ja ympäristöarvoja kunnioittavaa. Vastuullisuutemme ei liity vain omaan liiketoimintaamme, vaan ulottuu koko hankintaketjuun. Arvostamme asiakkaita, henkilökuntaa, tavarantoimittajia, sijoittajia ja muita sidosryhmiä.

Noudatamme lakeja ja muita määräyksiä kaikissa toimintamaissamme. Vastuullisuustyömme perustuu YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

Yhteiskuntavastuutyömme tavoitteet määritellään konsernin yhteiskuntavastuun strategiassa, jota toteutetaan liiketoimintayksiköissämme. Vastuullisuus on osa jokaisen Stockmann-konsernin työntekijän päivittäistä työtä ja päätöksentekoa.

Mittaamme toimintaamme, asetamme tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja raportoimme vastuullisuustyömme tuloksista. Olemme sitoutuneet jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Toimimme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja teemme yhteistyötä viranomaisten, muiden yritysten ja sidosryhmien kanssa edistääksemme kestävää kehitystä. Viestintämme on avointa, läpinäkyvää ja perustuu aktiiviseen vuoropuheluun sidosryhmien kanssa.