Kysymyksiä ja vastauksia toimintamme vastuullisuudesta

Tälle sivulle on koottu usein esitettyjä kysymyksiä vastauksineen. Jos et löytänyt vastausta etsimääsi tai haluat antaa palautetta vastuullisuustyöstämme, ota yhteyttä: csr@stockmann.com.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Stockmannin toiminnassa?

Vastuullisuus on ollut tärkeä osa Stockmann-konsernin liiketoimintaa yhtiön perustamisesta alkaen jo yli 150 vuotta. Vastuullisuus on yksi yhtiön perusarvoista. Stockmann toimii eettisesti korkealla tasolla ja noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä sekä toimintamaiden kansallisia lakeja ja säädöksiä. Lisäksi Stockmannin toimintaa ohjaavat kansainväliset sopimukset ja suositukset.

Yhtiön vastuullisuustyön perustana on yhteiskuntavastuustrategia ja -politiikka sekä YK:n Global Compactin 10 periaatetta. YK:n Global Compact -aloitteen mukaisesti Stockmann edistää ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristötyötä ja korruption vastaista toimintaa. Vastuullisuus on osa jokaisen työntekijän päivittäistä työtä ja päätöksentekoa, jota tuetaan toimintaohjeiden ja -linjauksien sekä koulutuksien avulla.

Mitkä ovat Stockmannin vastuullisuustyön painopistealueet?

Stockmannin yhteiskuntavastuutyö on jaettu viiteen teemaan, jotka luovat rakenteen vastuullisuustyöllemme.

Nämä teemat ovat:
•Asiakkaat
•Tuotteet
•Ympäristö
•Henkilöstö
•Talous ja hallinnointi

Lue lisää yhteiskuntavastuun strategiastamme
 

Miten vastuullisuutta johdetaan Stockmannilla?

Yhteiskuntavastuun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä kehitystyöstä ja seurannasta konsernissa vastaa yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Stockmannin Viestintä ja yhteiskuntavastuu -yksikön johtaja Nora Malin.

Yhteiskuntavastuun ohjausryhmä hyväksyy konsernitason toimintatavat, asettaa vastuullisuustavoitteet ja määrittelee toimenpiteet, jotka viedään käytäntöön normaalien johtamisjärjestelmien tukemina. Yhteiskuntavastuun tavoitteisiin ja ajankohtaisiin asioihin liittyen muodostetaan tarpeen mukaan erillisiä työryhmiä, jotka valmistelevat tai toteuttavat ohjausryhmän käsittelemät asiat ja päätökset.

Stockmannin viesintä ja yhteiskuntavastuu -toiminto vastaa konsernin yhteiskuntavastuutyön kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista.

Miten ympäristöasiat hoidetaan Stockmannilla?

Ympäristötyö Stockmannilla pohjautuu yhteiskuntavastuun strategiaan ja ympäristöpolitiikkaan. Stockmannin tavoitteena on hallita ja minimoida liiketoiminannan aiheuttamia ympäristövaikutuksia, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti muun muassa kehittämällä energiatehokkuutta, lajittelua ja jätehuoltoa. Suomen Stockmann-tavarataloilla on ollut käytössä sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä jo yli kymmenen vuoden ajan, vuodesta 2003. Yritys huomioi ympäristöasiat omaan käyttöön tulevien tuotteiden ja palveluiden hankinnassa, hankintaketjussa sekä tarjoaa asiakkailleen vastuullisia tuotteita osana valikoimia.

Mitä ympäristömittareita Stockmannilla on käytössä?

Suomen Stockmann-tavarataloilla on ollut käytössä sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä vuodesta 2003 ja Stockmannin keskuskeittiölle on myönnetty elintarviketurvallisuuden hallintaan liittyvä ISO 22000 -sertifikaatti elokuussa 2012. Tutustu tarkemmin Stockmannin ympäristösertifikaatteihin

Stockmann seuraa myös hiilijalanjälkensä kehittymistä. Laskennan toteuttaa ulkopuolinen taho ja se tehdään kansainvälisten Greenhouse Gas (GHG) Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti. Stockmann raportoi hiilijalanjälkensä vuosittain myös kansainvälisessä Carbon Disclosure Project (CDP) -kyselyssä.

Missä Stockmannin omien merkkien vaatteet on valmistettu?

Stockmann-konsernin omia muotimerkkejä valmistetaan pääosin Aasiassa ja hankintaan konsernin kuuden ostokonttorin kautta, jotka sijaitsevat Kiinassa, Bangladeshissa, Turkissa, Intiassa ja Pakistanissa. Stockmann-konsernilla ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia, vaan tuotteet ovat sopimustoimittajien valmistamia. Paikalliset ostokonttorit mahdollistavat tiiviin yhteydenpidon toimittajiin ja tehtaisiin. Suurin osa omien merkkien vaatteista valmistetaan Kiinassa (36 prosenttia) ja Bangladeshissa (34 prosenttia).

Haluamme viestiä vastuullisuusasioista läpinäkyvästi. Siksi valmistusmaa on merkitty kaikkiin omien muotimerkkien tuotteisiin, ja julkaisemme käyttämämme tehtaat ja toimittajat. Lue lisää muodin valmistusmaista, ostokäytännöistä ja tehdastarkastuksista.

Miten Stockmann huolehtii hankintaketjujensa vastuullisuudesta?

Yhtenä Stockmann-konsernin ja koko vähittäiskaupan alan haasteena on hankintaketjun vastuullisuus. Stockmann-konsernilla on kuusi muodin ostokonttoria viidessä maassa (Kiina, Intia, Bangladesh, Pakistan ja Turkki). Läsnäolo hankintamaissa lisää mahdollisuuksia valvoa hyvien ja turvallisten työolosuhteiden toteutumista. Lisäksi Stockmann-konserni on ollut vuodesta 2005 jäsenenä Business Social Compliance Initiative (BSCI) -aloitteessa, jonka avulla kehitetään ja valvotaan hankintaketjun sosiaalista vastuuta. Lue lisää Stockmannin ostokäytännöistä

Lahjoittaako Stockmann rahaa hyväntekeväisyyteen?

Stockmann tukee eri hyväntekeväisyysjärjestöjä vuosittain antamalla lahjoituksia valituille yleishyödyllisille yhteisöille. Hyväntekeväisyyttä tehdään myös osana kaupallisia kampanjoita, joista Lindexin Roosa Nauha -kampanja on tunnetuin. Lue lisää lahjoituskäytännöistä

Lahjoittavatko tavaratalot tai muotiketjut tuotteittaan hyväntekeväisyyteen?

Stockmann lahjoittaa myynnistä poistettuja elintarvikkeita hyväntekeväisyyteen osana hävikinhallintaa tuoteturvallisuutta ja lainsäädäntöä noudattaen. Esimerkiksi Helsingin keskustan tavaratalosta noudetaan kuutena päivänä viikossa myynnistä poistettuja elintarvikkeita jaettavaksi. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Pelastusarmeija ja Hursti Helsingissä, sekä seurakuntien ruokapankki Tampereella.

Suomen tavarataloista lahjoitetaan säännöllisesti poistotuotteita, mallikappaleita ja ylijäämämateriaalia, sekä tapauskohtaisesti muita tuotteita, kuten vanhoja työvaatteita ja toimistokalusteita uudelleen hyödynnettäväksi muutaman yhteistyökumppanin kautta. 

Lindexillä on omat kumppaninsa, joiden kautta luovutetaan esimerkiksi mallikappaleita hyväntekeväisyyteen. Yksittäisiä tuotelahjoituksia esim. arpajaisvoitoiksi ei lähtökohtaisesti anneta. Lue lisää lahjoituskäytännöistä

Miten Stockmann panostaa oman henkilöstönsä osaamiseen ja hyvinvointiin?

Vastuu omasta henkilökunnasta on olennainen osa Stockmannin yhteiskuntavastuuta. Vastuu henkilöstöstä näkyy mm. hyvänä henkilöstöpolitiikkana, palkitsevana ja tasa-arvoisena työyhteisönä sekä motivoivana työilmapiirinä. Stockmannin sosiaalisen vastuun ulottuvuuksiin kuuluvat lisäksi työterveys ja -turvallisuus, henkilöstön työtyytyväisyys, henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä koulutus- ja uramahdollisuudet. Lue lisää henkilöstökäytännöistämme tai tutustu uratarinoihin.

Missä yhteiskuntavastuun kannalta olennaisissa järjestöissä Stockmann on edustettuna?

Stockmann tekee aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja eri järjestöjen kanssa esimerkiksi verkostojen ja eri järjestöjen jäsenyyksien välityksellä sekä kehitystyön ja kehittämishankkeiden yhteydessä. Stockmann on mukana useassa eri edunvalvontaorganisaatiossa. Listaus: Stockmannin jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa (englanniksi).

Miksi Stockmannilla on myynnissä halal-teurastettua lihaa?

Haluamme palvella kaikkia asiakasryhmiä mahdollisimman monipuolisella valikoimalla ja tarjonnalla sekä vastata kysyntään. Toimimme eläinten oikeuksia kunnioittaen ja edellytämme samaa kaikilta tavarantoimittajiltamme. Kaikki Stockmannilla myynnissä oleva liha on teurastettu EU-hyväksytyissä teurastuslaitoksissa, joita koskevat lait ja säädökset takaavat eläinten asianmukaisen kohtelun. Tämä koskee myös käyttämiänne halal-lihan toimittajia. Myös käyttämämme halal-lihan toimittajat tainnuttavat eläimet ensin, jotta ne eivät kärsisi teurastusprosessin aikana.