Valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 21.3.2019.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Lauri Ratian ja muiksi jäseniksi valittiin Stefan Björkman ja Leena Niemistö.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi  hallitus valitsi Esa Lagerin ja muiksi jäseniksi valittiin Peter Therman ja Dag Wallgren.