Valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 22.3.2018.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Jukka Hienosen ja muiksi jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemistö.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi  hallitus valitsi Esa Lagerin ja muiksi jäseniksi valittiin Michael Rosenlew ja Dag Wallgren.