Valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 15.3.2016.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Jukka Hienosen ja muiksi jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemistö.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi  hallitus valitsi Dag Wallgrenin ja muiksi jäseniksi valittiin Torborg Chetkovich ja Michael Rosenlew.