Valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 23.3.2017.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Jukka Hienosen ja muiksi jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemistö.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi  hallitus valitsi Dag Wallgrenin ja muiksi jäseniksi valittiin Esa Lager ja Michael Rosenlew.