Työharjoittelua nuorille

Määräaikaisten työntekijöiden tarve on kaupan alalla suuri. Stockmann-konsernin työntekijöistä 16 prosenttia oli määräaikaisia vuonna 2016. Hullut Päivät -kampanja ja kaupan alalla kesä- ja joulusesongit lisäävät määräaikaisten ja sesonkityöntekijöiden osuutta. Vuonna 2016 Stockmannin Suomen tavarataloissa oli keskimäärin 1350 kausityöntekijää sekä kevään että syksyn Hulluilla Päivillä. Viime vuosina Hullujen Päivien työntekijät nämä kausityöntekijät on palkattu rekrytointitoimiston kautta.

Tavarataloryhmä ja muotiketjut tarjoavat monelle nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään erilaisten oppilaitosten työharjoittelujaksojen muodossa. Vuonna 2016 tavaratalot ja tukitoiminnot tarjosivat työkokemusta lähes 220 kesätyöntekijälle ja yli 360 harjoittelijalle.

Hullut Päivät -kampanja ja kaupan alan sesongit tarjoavat mahdollisuuden tutustua vähittäiskaupan arkeen.
Nuoret arvostavat Stockmannia työpaikkana. Kuvassa työharjoittelija Martti Kähkönen Helsingin keskustan tavaratalossa.

Lue lisää urapoluista ja työharjoittelusta Stockmannilla (TET-harjoittelu).