Tuoteturvallisuus

Myytävien tuotteiden on aina täytettävä niille asetetut laatuun, ympäristöön ja tuoteturvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Stockmann-konserni vastaa siitä, että myynnissä olevat tuotteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa asiakkaan terveydelle tai omaisuudelle. Yhtiön osto-organisaatio huolehtii, että tuotteet täyttävät voimassaolevat kemikaali- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön ja muiden säädösten vaatimukset. Valmistajat ja maahantuojat testaavat tuotteita säännöllisesti näytteiden avulla ja riskianalyysin pohjalta. Stockmann testaa tuotteita omien merkkien tuotteiden ja oman maahantuonnin osalta. Tuotetesteillä varmistetaan, että tuotteet täyttävät kaikki lainsäädännössä asetetut laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä mahdolliset Stockmannin omat, lain säädäntöä tiukemmat vaatimukset.

Lisäksi Stockmann seuraa EU:n tuotevirheilmoituksia voidakseen tiedottaa asiakkaitaan mahdollisimman nopeasti tuotteista, jotka voivat olla käyttäjälleen vaarallisia. Euroopan Unionin nopean tietojenvaihtojärjestelmän RAPEX:n avulla jäsenvaltiot ja komissio voivat vaihtaa tietoja toimista, joilla estetään tai rajoitetaan vakavan vaaran kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttavien tuotteiden markkinointia ja käyttöä. RAPEX ei koske elintarvikkeita, lääkkeitä eikä lääkinnällisiä laitteita, joita varten on omat mekanisminsa. Lisäksi Suomen tulli, turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja elintarviketurvallisuusvirasto Evira edistävät ja valvovat tuoteturvallisuutta.

Mahdolliset tuotteiden takaisinvedot käsitellään Stockmannin takaisinveto-ohjeiden mukaisesti. Ohjeet määrittelevät vastuut ja tarvittavat toimenpiteet ja ne koskevat sekä elintarvikkeita että muita tuotteita. Takaisinveto-ohjeet ovat yhteiskuntavastuun ohjausryhmän hyväksymät.

Vuonna 2016 Stockmannin tavarataloissa tai Lindexin myymälöissä myynnissä olleista omien merkkien tuotteista ei tehty julkisia takaisinvetoja. Myöskään Stockmannin Herkkukeittiön tuotteissa tai Stockmannin maahantuomissa tuotteissa ei todettu tuotteen takaisinvetoa edellyttäviä vikoja tuoteturvallisuudessa, laadussa tai vastaavissa seikoissa.

Tuoteturvallisuus Herkkukeittiössä

Stockmannin Herkulla ja yhtiön Herkkukeittiöllä on kattavat sisäiset laadunvalvonta- ja testausjärjestelmät tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Herkkukeittiö täyttää toiminnassaan viranomaisten ja lainsäädännön vaatimukset ja haluaa kehittää toimintaansa entistä paremmaksi. Herkkukeittiö on sertifioitu kansainvälisen ISO 22000 -elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän mukaan. Lakisääteisten vaatimusten lisäksi siihen sisältyy esimerkiksi tuoteturvallisuusryhmä osana muuta omavalvontaa. Keskuskeittiö valmistaa Meals-, Deli- ja kahvilatuotteita kaikkiin Suomen tavarataloihin.

Elintarvikeväärennökset ovat kasvava huolenaihe ja aihe, jota seuraamme tarkasti yhteistyössä Eviran ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa. Tietojemme mukaan Stockmannille ei ole toimitettu väärennettyjä elintarvikkeita emmekä ole havainneet erityistä riskiä siitä, että tällaisia tuotteita toimitettaisiin meille.

Herkkukeittiön elintarviketurvallisuuspolitiikka

Herkkukeittiömme päämäärä on tuottaa asiakkaillemme korkealaatuisia elintarvikkeita puhtaista ja turvallisista raaka-aineista.

Täytämme lainsäädännön ja viranomaisten määräykset sekä ISO 22000 elintarviketurvallisuusjärjestelmän vaatimukset. Valvomme sovittujen toimintatapojen noudattamista varmistaaksemme asiakkaillemme aina turvalliset tuotteet.

Huolehdimme henkilöstön monipuolisesta osaamisesta koulutuksin ja panostamme tehokkaaseen viestintään eri sidosryhmien välillä.

Seuraamme ja mittaamme elintarviketurvallisuuden tavoitteiden toteutumista ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, ympäristönäkökohdat huomioiden.