Tuoteturvallisuus

Myytävien tuotteiden on aina täytettävä niille asetetut laatuun, ympäristöön ja tuoteturvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Stockmann-konserni vastaa siitä, että myynnissä olevat tuotteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa asiakkaan terveydelle tai omaisuudelle. Yhtiön osto-organisaatio huolehtii, että tuotteet täyttävät voimassaolevat kemikaali- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön ja muiden säädösten vaatimukset. Valmistajat ja maahantuojat testaavat tuotteita säännöllisesti näytteiden avulla ja riskianalyysin pohjalta. Stockmann testaa tuotteita omien merkkien tuotteiden ja oman maahantuonnin osalta. Tuotetesteillä varmistetaan, että tuotteet täyttävät kaikki lainsäädännössä asetetut laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä mahdolliset Stockmannin omat, lain säädäntöä tiukemmat vaatimukset.

Lisäksi Stockmann seuraa EU:n tuotevirheilmoituksia voidakseen tiedottaa asiakkaitaan mahdollisimman nopeasti tuotteista, jotka voivat olla käyttäjälleen vaarallisia. Euroopan Unionin nopean tietojenvaihtojärjestelmän RAPEX:n avulla jäsenvaltiot ja komissio voivat vaihtaa tietoja toimista, joilla estetään tai rajoitetaan vakavan vaaran kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttavien tuotteiden markkinointia ja käyttöä. RAPEX ei koske elintarvikkeita, lääkkeitä eikä lääkinnällisiä laitteita, joita varten on omat mekanisminsa. Lisäksi Suomen tulli, turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja elintarviketurvallisuusvirasto Evira edistävät ja valvovat tuoteturvallisuutta.

Stockmannin Herkulla ja yhtiön keskuskeittiöllä on kattavat sisäiset laadunvalvonta- ja testausjärjestelmät tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Keskuskeittiö täyttää toiminnassaan viranomaisten ja lainsäädännön vaatimukset ja haluaa kehittää toimintaansa entistä paremmaksi. Stockmannin keskuskeittiö on sertifioitu kansainvälisen ISO 22000 -elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän mukaan. Lakisääteisten vaatimusten lisäksi siihen sisältyy esimerkiksi tuoteturvallisuusryhmä osana muuta omavalvontaa. Keskuskeittiö valmistaa Meals-, Deli-, sushi- ja kahvilatuotteita kaikkiin Suomen tavarataloihin.

Elintarvikeväärennökset ovat kasvava huolenaihe ja aihe, jota seuraamme tarkasti yhteistyössä Eviran ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa. Tietojemme mukaan Stockmannille ei ole toimitettu väärennettyjä elintarvikkeita emmekä ole havainneet erityistä riskiä siitä, että tällaisia tuotteita toimitettaisiin meille.

Mahdolliset tuotteiden takaisinvedot käsitellään Stockmannin takaisinveto-ohjeiden mukaisesti. Ohjeet määrittelevät vastuut ja tarvittavat toimenpiteet ja ne koskevat sekä elintarvikkeita että muita tuotteita. Takaisinveto-ohjeet ovat yhteiskuntavastuun ohjausryhmän hyväksymät.

Vuonna 2016 Stockmannin tavarataloissa tai Lindexin myymälöissä myynnissä olleista omien merkkien tuotteista ei tehty julkisia takaisinvetoja. Myöskään Stockmannin keskuskeittiön tuotteissa tai Stockmannin maahantuomissa tuotteissa ei todettu tuotteen takaisinvetoa edellyttäviä vikoja tuoteturvallisuudessa, laadussa tai vastaavissa seikoissa.