Stockmannin vuoden 2018 näkymät

Osavuosikatsaus Q3/2018, 26.10.2018:

Stockmann-konsernin suurimmissa toimintamaissa, Suomessa ja Ruotsissa, yleinen taloustilanne on parantunut, bruttokansantuotteen kasvu on jatkunut vuonna 2018. Kuluttajien luottamus on myös jatkanut positiivista kehitystään. Vastaavanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuonna.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu kuitenkin digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Tämä heijastuu Suomen ja Ruotsin muotimarkkinoihin, jotka Stockmannin johdon arvion mukaan eivät kasva yhtä nopeasti kuin yleinen taloustilanne.

Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat johdon arvion mukaan paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla markkina-alueilla.

Stockmann jatkaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista. Lindexissä vuoden 2017 lopussa ja Stockmannilla vuoden 2018 alussa käynnistetyt tehostamistoimet on pääosin toteutettu ja ne näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2019.

Vuoden 2018 investointien on uudelleenarvioitu olevan noin 35 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

Tulosennuste vuodelle 2018

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon laskevan edellisvuodesta (päivitetty). Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018 (muuttumaton).