Stockmannin vuoden 2019 näkymät

Osavuosikatsaus Q3 2019, 30.10.2019:

Maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan säilyvät loppuvuoden ajan.

Vuonna 2019 vähittäismyynnin kasvun arvioidaan hidastuvan hieman Suomessa talouskasvun hidastumisen myötä, mutta Ruotsissa kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena (lähteet: Kaupan liitto, HUI Reseach). Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla päämarkkina-alueilla (lähde: OECD).

Vuoden 2019 investointien arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.