Stockmannin vuoden 2020 näkymät

Johdon osavuotinen selvitys Q3 2020, julkaistu 30.10.2020:

Puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön, ja sillä on ollut olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan.

Maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan säilyvän vuoden 2020 ajan, ja koronavirustilanteella on merkittävä vaikutus maailmantalouteen. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutoksen takia, joihin myös koronavirustilanne vaikuttaa. 

Stockmann päivitti 30.10.2020 tulosennustettaan: COVID-19-pandemialla on merkittävä negatiivinen vaikutus koko Stockmann-konsernin liiketoimintaan. Neljänteen kvartaaliin liittyy koronatilanteen vuoksi normaalia suurempaa epävarmuutta. Liikevaihto vuodelta 2020 tulee jäämään viime vuodesta ja liiketulos jää tappiolliseksi.

Aiempi tulosennuste vuodelle 2020: Liiketoimintaympäristössämme tapahtuneiden nopeiden muutoksien takia Stockmannin aikaisempi tulosennuste, julkaistu 13.2.2020, ei enää päde. Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymämme ovat selkeämmät.

Stockmann valmistelee saneerausohjelmaehdotusta, joka käräjäoikeuden päätöksen mukaan tulee laatia 11.12.2020 mennessä.