125 Accord-tarkastusta 34 tehtaassa

Allekirjoittamalla Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuutta koskevan sopimuksen (the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) Stockmann on sitoutunut teettämään tarkastukset paloturvallisuuden, sähkön ja rakenteiden osalta kaikissa Stockmann-konsernille vaatteita valmistavissa tehtaissa Bangladeshissa. Rakenteiden tarkastamiseen kuuluvat esimerkiksi rakennuksen lujuuslaskelmat, joita ei voida tarkastaa BSCI-auditointien tai omien auditointiemme yhteydessä. Accord-tarkastuksia on tehty Bangladeshissa jo yli 1 100 tehtaaseen.

Kaikissa 34 tehtaassa, jotka valmistavat Stockmann-konsernille tuotteita Bangladeshissa, on käyty ja tarkastuksia on tehty kaikkiaan 125. Vuonna 2015 suoritetaan vielä kahdeksan tarkastusta. Jokaisen tarkastuksen jälkeen laaditaan suunnitelma aikatauluineen. Tarkastusten seurauksena yksi tehdasrakennus suljettiin, ja tehdas avattiin uusissa tiloissa. Toinen tehdas puolestaan suljettiin tilapäisesti ja avattiin uudelleen, kun tarpeelliset parannukset oli tehty. Sopimuksen oltua voimassa vajaat kaksi vuotta huomattavaa edistystä on saatu aikaan.

Yleisimpiä havaittuja rikkomuksia ovat palo-ovien, automaattisten sadettimien tai palohälytys-järjestelmän puute sekä poistumisteiden tai porttien lukitseminen. Kiireisimmät puutteet on nyt korjattu. Sähköön liittyvät ongelmat, jotka ovat syynä noin 70 prosenttiin kaikista tulipaloista Bangladeshissa, on ollut helpointa ja nopeinta korjata. Muut ongelmat, kuten palo-ovien asentaminen, vievät pidemmän aikaa, sillä tuontitavaraa kuten palo-ovia ei ole saatavilla Bangladeshissa. Ongelma koskettaa kaikkia bangladeshilaisia tehtaita, ja sen ratkaisu vaatii yhteistyötä maan hallituksen kanssa. Seuraavana ovat vuorossa arviointeihin perustuvat korjaukset. Teemme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa paikallisen ostokonttorimme kautta varmistaaksemme, että korjaussuunnitelmia noudatetaan ja että korjaukset tehdään aikataulun mukaisesti.

Tehdasvierailulla

Huhtikuussa 2014, Bangladeshin Dhakassa tapahtuneen tehdasonnettomuuden vuosipäivänä, maailman huomio kiinnittyi taas Bangladeshiin ja sen nykytilanteeseen: onko parannusta tapahtunut. Stockmann ei ole missään vaiheessa tehnyt yhteistyötä romahtaneessa Rana Plaza -rakennuksessa toimineiden tehtaiden kanssa, mutta tiedotusvälineet kiinnostuivat meistä, koska Stockmann oli julkisesti kertonut ostotoiminnastaan Bangladeshissa, ja koska Stockmann oli silloin ainoa suomalainen yritys, joka oli mukana Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuutta koskevassa sopimuksessa.

Useat tiedotusvälineet ottivat meihin yhteyttä ja pyysivät mahdollisuutta vierailla tehtaissa, joissa valmistetaan Stockmannille vaatteita, ja yritimme parhaamme mukaan järjestää näitä vierailuja. Sidosryhmämme olivat myös kiinnostuneita toimin - nastamme Bangladeshissa ja siksi Stockmannin viestintäjohtaja, joka vastaa myös yhteiskuntavastuuasioista, Lindexin tiedotuspäällikkö ja Stockmannin vastuullisuusasiantuntija vierailivat Dhakan tehtaissa ja tapasivat kollegojaan Stockmannin ostokonttorissa Dhakassa sekä palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen ja BSCI:n edustajia. Vierailusta kerrottiin sisäisesti henkilökunnan tietoisuuden lisäämiseksi Stockmannin vastuullisuustyöstä, sekä ulkoisesti konsernin verkkosivuilla. Bangladesh ja palo- ja rakennusturvallisuussopimus olivat esillä myös Lindexin 60-vuotisjuhlissa sekä videomuodossa että Bangladeshista kutsuttujen tehtaanjohtajien puheenvuoroissa.