Bangladeshin Accord-sopimus

Stockmann on sitoutunut Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuutta koskevaan sopimukseen (the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) ja sen myötä teettämään tarkastukset paloturvallisuuden, sähkön ja rakenteiden osalta kaikissa tehtaissa, jotka valmistavat vaatteita Stockmann-konsernin omille merkeille Bangladeshissa.

Rakenteiden tarkastamiseen kuuluvat esimerkiksi rakennuksen lujuuslaskelmat, joita ei voida tarkastaa BSCI-auditointien tai omien auditointiemme yhteydessä.

Kaikissa noin 30 tehtaassa, jotka valmistavat Stockmann-konsernille tuotteita Bangladeshissa, on tehty tarkastukset. Vuoden 2016 aikana tehtiin yhteensä 109 palo- ja sähkötarkastusta tehtaissa, jotka toimittavat tuotteita Stockmann-konsernille, sekä lisäksi 35 lujuuslaskentaa. Kunnostustöitä jatkettiin vuonna 2016, ja 71 prosenttia löydetyistä puutteista on nyt korjattu niissä tehtaissa, jotka toimittajat omien merkkien tuotteita Lindexille ja Stockmannille.

Yleisimpiä havaittuja rikkomuksia ovat palo-ovien, automaattisten sadettimien tai palohälytys-järjestelmän puute sekä poistumisteiden tai porttien lukitseminen. Kiireisimmät puutteet on nyt korjattu. Sähköön liittyvät ongelmat, jotka ovat syynä noin 70 prosenttiin kaikista tulipaloista Bangladeshissa, on ollut helpointa ja nopeinta korjata. Muut ongelmat, kuten palo-ovien asentaminen, vievät pidemmän aikaa, sillä tuontitavaraa kuten palo-ovia ei ole saatavilla Bangladeshissa. Ongelma koskettaa kaikkia bangladeshilaisia tehtaita, ja sen ratkaisu vaatii yhteistyötä maan hallituksen kanssa. Seuraavana ovat vuorossa arviointeihin perustuvat korjaukset. Teemme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa paikallisen ostokonttorimme kautta varmistaaksemme, että korjaussuunnitelmia noudatetaan ja että korjaukset tehdään aikataulun mukaisesti.

Tehdasvierailulla

Huhtikuussa 2014, Bangladeshin Dhakassa tapahtuneen tehdasonnettomuuden vuosipäivänä, maailman huomio kiinnittyi taas Bangladeshiin ja sen nykytilanteeseen: onko parannusta tapahtunut. Stockmann ei ole missään vaiheessa tehnyt yhteistyötä romahtaneessa Rana Plaza -rakennuksessa toimineiden tehtaiden kanssa, mutta tiedotusvälineet kiinnostuivat meistä, koska Stockmann oli julkisesti kertonut ostotoiminnastaan Bangladeshissa, ja koska Stockmann oli silloin ainoa suomalainen yritys, joka oli mukana Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuutta koskevassa sopimuksessa.

Useat tiedotusvälineet ottivat meihin yhteyttä ja pyysivät mahdollisuutta vierailla tehtaissa, joissa valmistetaan Stockmannille vaatteita, ja yritimme parhaamme mukaan järjestää näitä vierailuja. Sidosryhmämme olivat myös kiinnostuneita toimin - nastamme Bangladeshissa ja siksi Stockmannin viestintäjohtaja, joka vastaa myös yhteiskuntavastuuasioista, Lindexin tiedotuspäällikkö ja Stockmannin vastuullisuusasiantuntija vierailivat Dhakan tehtaissa ja tapasivat kollegojaan Stockmannin ostokonttorissa Dhakassa sekä palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen ja BSCI:n edustajia. Vierailusta kerrottiin sisäisesti henkilökunnan tietoisuuden lisäämiseksi Stockmannin vastuullisuustyöstä, sekä ulkoisesti konsernin verkkosivuilla. Bangladesh ja palo- ja rakennusturvallisuussopimus olivat esillä myös Lindexin 60-vuotisjuhlissa sekä videomuodossa että Bangladeshista kutsuttujen tehtaanjohtajien puheenvuoroissa.