Toimitusjohtajan katsaus


Toimitusjohtaja, Jari Latvanen, johdon osavuotinen selvitys Q1 2020 (30.4.2020):

Keväällä 2019 tehdyt strategiset valintamme ovat osoittautuneet oikeiksi, ja liiketoimintamme on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti vuoden 2019 aikana ja tammi-helmikuussa 2020. Konsernin myynti oli tammi-helmikuussa 2020 terveellä tasolla ja se kasvoi 3,5 %. Vallitsevissa olosuhteissa alkuvuoden kehityksemme voidaan tulkita hyväksi.

Valitettavasti odottamaton, koronaviruksesta johtuva tilanne on johtanut merkittävään asiakasmäärien vähenemiseen ja myynnin heikkenemiseen maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen, ja maaliskuussa myyntimme laski 49,1 %. Huolimatta siitä, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Koronavirusepidemia on pakottanut meidät etsimään uusia tapoja viedä eteenpäin tulevaisuuden Stockmannia. Epidemian puhkeamisesta johtuvat lukuisat rajoitukset ja säännökset johtavat huomattavaan liiketoiminnan volyymin ja tuottavuuden sekä kassavirran heikkenemiseen. Koronaepidemian leviämisen seurauksena käynnistimme maaliskuussa säästötoimenpiteet ja aloitimme yhteistoimintaneuvottelut, jotta saamme pienennettyä kustannuksiamme ja sopeutettua henkilöstöresurssejamme määräaikaisin lomautuksin.

Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja vähentänyt asiakasmääriä äkillisesti. Koronaviruksella ja siitä johtuvilla rajoituksilla on ollut merkittävä vaikutus asiakasmääriin ja kassavirtaan, ja tästä johtuen Stockmann päätti hakeutua yrityssaneerausmenettelyyn. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen antaa meille aikaa ja mahdollisuuksia järjestää uudelleen toimintojamme tässä vaikeassa tilanteessa. Jatkamme toimintaamme ja palvelemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Ensisijainen tavoitteemme on varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus, säilyttää henkilöstömme työpaikat ja jatkaa konsernin terveen liiketoiminnan kehittämistä tulevaisuutta varten.Vuonna 2019 Stockmannin liiketoiminnassa tapahtui suuria muutoksia. Uusimme strategiamme ja loppuvuodesta lanseerasimme kirkastetun vision, mission ja arvot. Strategisten toimenpiteidemme ensimmäiset vaikutukset ja käynnissä olevan uudistusohjelman vaikutukset näkyvät tuloksessamme.