Toimitusjohtajan katsaus


Toimitusjohtaja, Jari Latvanen, Puolivuosikatsaus 2020 (24.7.2020):

Globaalilla koronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus liiketoiminnan kehitykseen, mutta kevään muutos- ja tehostustoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Sopeutimme toimintaamme turvaamaan asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuutta; toteutimme Stockmannin kevään pääkampanjan vain verkossa ja kehitimme koronarajoitusaikaan uusia palveluja. Laskimme myös kustannustasoa merkittävästi lomautuksilla ja säästötoimenpiteillä. Kansalliset määräykset rajoittivat Stockmannin Baltian tavaratalojen toimintaa ja pandemialla oli myös suuri vaikutus Lindexin myymäläketjun toimintaan kaikilla markkina-alueilla.

Liikevaihto on kehittynyt odotuksia paremmin maalis-kesäkuussa erityisesti kodin ja kauneuden osa-alueilla. Varastoihin sitoutunut pääoma on aikaisempaa vuotta pienempi molemmissa yksiköissä ja yhtiön kassa on merkittävästi vahvistunut. Koronapandemiarajoitteiden purkaminen on lisännyt asiakasvirtoja tavarataloissa ja myymälöissä toukokuun lopulta alkaen. Sekä Stockmannin että Lindexin verkkokaupan kasvu jatkui vahvana myös toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Stockmann-liiketoimintayksikkö lanseerasi noin 50 uutta brändiä ja toimitti enemmän verkkokauppatilauksia kuin koko viime vuonna yhteensä ja Lindexin verkkokaupan kasvu toisella vuosineljänneksellä oli 102 %.

Säästötoimenpiteiden vaikutus on ollut merkittävä. Nopeat sopeutustoimenpiteet sekä Lindexissä että Stockmannissa yhdistettynä viime vuoden säästöohjelmaan laskivat konsernin kiinteät kustannukset noin 35 miljoonaa euroa alemmalle tasolle viime vuoteen verrattuna. Jatkamme kustannustason sopeuttamista toimintaympäristön tilanteen mukaisesti. Stockmann-emoyhtiön osalta yrityssaneeraus mahdollistaa vuokrasopimusten ehtojen uudelleenneuvottelut, joilla tavoitellaan matalampaa kustannustasoa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos jää liiketoiminnan elpymisestä, verkkokaupan voimakkaasta kasvusta ja mittavista säästötoimenpiteistä huolimatta heikoksi.

Jatkamme toimintamme kehittämistä asiakaslähtöisesti, uudistamme sähköisiä asiointimahdollisuuksia molemmissa liiketoimintayksiköissä, jatkamme Stockmann-tavaratalojen uudistamista ja tuomme jatkuvasti uusia brändejä asiakkaillemme.