Toimitusjohtajan katsaus


Toimitusjohtaja, Jari Latvanen, Tilinpäätöstiedote 2020 (5.3.2021):

Koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta neljäs vuosineljännes oli kannattava. Pandemia ei kohtuuttomassa määrin vaikuttanut asiakaskäyttäytymiseen, ja joulumyynti oli lähes normaalilla tasolla. Olosuhteisiin nähden Lindex pärjäsi erinomaisesti ja myös Stockmann menestyi lähes odotusten mukaisesti.

Stockmann uudisti strategiansa vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja samalla integroi yhteiskuntavastuustrategian osaksi liiketoimintastrategiaa ja liiketoimintaa. Konserni jatkoi sekä kivijalkakaupan että verkkokaupan kehittämistä keskittyen kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen. Lindex laajensi verkkokauppaansa maailmanlaajuisesti kolmansien osapuolten alustoilla ja avasi verkkokaupan Kiinan markkinoilla vauvanvaatevalikoimallaan Tmallissa, joka on maailman suurimpia sähköisen kaupan alustoja. Verkkokaupan osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 6,3 %:sta 16,0 %:in.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 790,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 4,9 miljoonaa euroa. Kumpikin liiketoimintayksikkö paransi operatiivista tehokkuuttaan kehittämällä prosesseja ja toteuttamalla merkittäviä kustannussäästötoimenpiteitä, jotka jatkuvat vuoden 2021 aikana. Ehdotus Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmaksi jätettiin käräjäoikeuteen ja julkaistiin 14.12.2020.

Vuonna 2021 Lindex jatkaa globaalisti vahvan bränditarjonnan kehittämistä sekä sen muuntamista kestäväksi liiketoimintamalliksi ja maailmanlaajuiseksi, ensisijaisesti digitaaliseksi, monikanavaiseksi liiketoiminnaksi.

Vuonna 2021 Stockmann keskittyy Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 hyväksymän saneerausohjelman toteuttamiseen. Olemme kiitollisia velkojiemme ja sidosryhmiemme tuesta uudistetulle strategialle ja saneerausohjelmalle. Tämä antaa erittäin vahvan pohjan kahdeksanvuotisen saneerausohjelman aloitukselle.

Stockmann jatkaa asiakaslähtöistä strategiaansa ja tarjoaa parhaan asiakaskokemuksen muoti-, koti-, kauneus- sekä ruoka- ja juomakategoriassa kaikissa kanavissa, ja siitä tulee aidosti kaikkikanavainen toimija.