Toimitusjohtajan katsaus


Toimitusjohtaja, Jari Latvanen, Johdon osavuotinen selvitys Q3 2020 (30.10.2020):

Stockmann-konsernin kolmannen kvartaalin tulos oli hyvä sekä Lindex- että Stockmann-divisioonissa myynnin tehostamisen ja kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Poikkeuksellinen toimintaympäristö huomioon ottaen Stock-mann-konserni onnistui toiminnassaan katsauskaudella hyvin. Liikevaihdon laskusta huolimatta Stockmann-konsernin liikevoitto parani ja oli 11,7 miljoonaa euroa, ja rahavarat olivat 132 miljoonaa euroa.

Tavaratalojen ja myymälöiden kävijämäärät kääntyivät nousuun kohti normaalitasoa kolmannella vuosineljänneksellä, kunnes Covid-19-pandemian muutokset alkoivat vaikuttaa liiketoimintaan katsauskauden lopussa. Koronapandemia on edelleen suurin syy myynnin laskuun digitaalisen myynnin vahvasta kasvusuunnasta huolimatta.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos osoittaa, että Stockmann-konsernin uusi strategia toimii hyvin myös poikkeusoloissa. Muutos etenee uudistetun strategian mukaisesti, ja yhtiö kykenee ketterästi mukautumaan kansainvälisen toimintaympä-ristön muutoksiin. Stockmann-konserni jatkaa kustannustason sopeuttamista toimintaympäristön mukaisesti.

Lindex jatkoi digitaalista kasvuaan ja aloitti toiminnan Zalandossa. Lindex lanseerasi myös uuden alusvaatebrändi Closelyn, jossa Lindex on toiminut kumppanina ja sijoittajana alusta lähtien kahden vuoden ajan. Osana uusien liiketoimintamallien kartoittamista ja vaatteiden elinkaaren pidentämistä Lindex kokeilee lasten käytettyjen ulkovaatteiden myyntiä muutamissa valituissa myymälöissä. Lindex-divisioona käynnisti kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on noin 14,5 miljoonan euron säästöt.

Stockmann-divisioona päivitti liiketoimintastrategiansa vallitse-vaa tilannetta vastaavaksi katsauskauden aikana. Tavoitteena on vastata toimintaympäristön ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin panostamalla asiakassuhteeseen ja lojaalisuuteen, kehittämällä monikanavaista asiakaskokemusta, inspiroimalla asiakkaita kategorioissa muoti, kauneus, koti sekä ruoka ja juoma, kehittämällä asiakaslähtöistä kulttuuria ja keskittymällä kannattavaan liiketoimintaan. Stockmann-divisioona jatkoi uudistustoimia useissa tavarataloissa kolmannen vuosineljän-neksen aikana. Stockmannin premium-asema vahvistui entisestään valikoimaan lisättyjen useiden designer-brändien ansiosta. Lisäksi Helsingin lippulaivamyymälään avattiin uusi luonnonkosmetiikkaosasto. Stockmann-divisioona julkisti myös kaksi uutta omien merkkien mallistoa.

Stockmann-divisioonan tavarataloja koskevia vuokraneuvotteluja jatketaan tavoitteena kustannustason laskeminen vallitsevan markkinatason mukaisesti. Lisäksi Stockmann-divisioona jatkaa toimintansa uudistamista ja prosessien tehostamista.  Saneerausmenettelyn selvittäjän raportissa todetaan Stockmann Oyj Abp:n varoista, vastuista ja muista sitoumuksista sekä yhtiön taloudelliseen asemaan ja sen odotettuun kehitykseen vaikut-tavista seikoista, että edellytykset elinkelpoiselle liiketoiminnalle ovat olemassa ja toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma voi-daan laatia. Ehdotus saneerausohjelmaksi on valmisteltavana ja se jätetään määräpäivään 11. joulukuuta 2020 mennessä.