Uutta Stockmannia rakentamassa

Vuosi 2014 toi mukanaan monia haasteita Stockmannille. Vähittäiskaupan markkinatilanne oli vaikea päämarkkinoillamme, ja kannattavuutemme heikentyi merkittävästi. Ilahduttavaa kuitenkin on, että Stockmannin työskentely vastuullisuuden eteen jatkui menneenäkin vuonna hyvin tuloksin.

Käynnistimme strategian uudelleenarviointiprosessin kesällä 2014. Tavoitteena on parantaa Stockmannin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Uusi suuntamme on nyt selvillä ja ensimmäiset käytännön toimenpiteet on jo tehty. Strategian ydin on uudistuneessa asiakaslähtöisyydessä; haluamme tarjota alan parasta palvelua, ajankohtaisen brändien valikoiman ja aidosti palkitsevan kanta-asiakasjärjestelmän.

Nämä muodostavat pohjan myös vastuullisuustyöllemme; haluamme lisätä asiakkaidemme tietoisuutta vastuullisuusasioista, tarjota heille vastuullisia tuotteita ja luoda alan parhaita käytäntöjä suunnitelmallisella vastuullisuustyöllä. Haluamme myös ylläpitää strategiantyön yhteydessä käynnistynyttä hedelmällistä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. 

Uutta strategiaan tukeakseen Stockmann jakautui vuoden 2015 alussa kolmeen liiketoimintayksikköön: Stockmann Retail, Real Estate ja Fashion Chains. Stockmann Retail -yksikön muodostavat Stockmann-tavaratalot, Akateeminen Kirjakauppa, Hobby Hall ja näiden verkkokaupat. Real Estate -yksikkö koostuu konsernin kiinteistöomistuksista Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Riiassa. Fashion Chains -yksikkö puolestaan keskittyy Lindexiin Seppälän siirtyessä perheyhtiöksi, pois Stockmannin omistuksesta. Uusi rakenne ottaa entistä paremmin huomioon vähittäiskaupan ja kiinteistöliiketoiminnan erilaiset toimintamallit ja mahdollisuudet kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Vuoden 2014 osalta raportoimme kuitenkin vielä vanhan jaon mukaisesti tavarataloryhmän ja muotiketjujen osalta.

Osana kannattavuuteen parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä olemme joutuneet vähentämään henkilöstömme määrää ja työtunteja. Toiminnan tehostaminen myös jatkossa on välttämätöntä yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi. Taloudellinen tilanne on haastava, ja edessämme on monia raskaitakin valintoja. Muutokset ovat väistämättömiä, mutta lähtökohtamme on kuitenkin aina toimia vastuullisesti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.

Stockmannin vastuullisuustyössä suuri huomio on viimeisten vuosien aikana kohdistettu hankintaketjun vastuullisuuteen, kuten työskentelyolosuhteiden parantamiseen sopimusvalmistajiemme tuotantolaitoksissa. Kaupan alalla on tässä merkittävä rooli. Viime vuonna jatkoimme myös pitkäjänteistä toimintaa hankintaketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Lindexin esimerkkiä seuraten julkaisimme kotisivuillamme listan Stockmannin omien muotimerkkien valmistuksessa käytettävistä tehtaista ensimmäisenä suomalaisyrityksenä. Myös Seppälä julkaisi oman listansa käyttämistään tehtaista vuoden lopulla.

Päätös tehdasjulkistamisesta on Stockmannin jo pitkään jatkuneen vastuullistyön linjan mukainen. Olemme sitoutuneet useaan kansainväliseen aloitteeseen, joita ovat mm. Global Compact, Business Social Compliance Initiative sekä Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimus. Stockmannin tavarataloissa jo kymmenen vuotta käytössä ollut 14001–ympäristöjärjestelmä takaa, että myös ympäristönäkökohdat huomioidaan toiminnassamme.

Vuosi 2015 jatkuu haasteellisena. Uskon kuitenkin, että yhdessä henkilöstömme kanssa pystymme kääntämään haasteet mahdollisuuksiksi. Jatkamme pitkäjänteistä työtämme koko toimitusketjun vastuullisuuden lisäämiseksi sekä sidosryhmiemme kanssa käytävää vuoropuhelua. Kiitän kaikkia sidosryhmiämme osoittamastanne luottamuksesta, ja erityisesti asiakkaitamme ja henkilöstöä sitoutumisestanne.

Helsingissä 18.3.2015

Per Thelin