Tehdastarkastukset

Stockmann-konserni käy jatkuvaa dialogia tehtaiden kanssa. Tehtaita myös auditoidaan säännöllisesti sekä omin auditoinnein että BSCI-auditoinnein kielteisten ihmisoikeusvaikutusten havaitsemiseksi riskianalyysimme mukaisesti.

Vuonna 2014 suoritettiin yhteensä 216 BSCI-auditointia riskimaissa sijaitsevissa tehtaissa, joissa valmistetaan omien merkkien tuotteita Stockmann-tavarataloille ja muotiketjuille. Näistä 128 oli täysimittaisia auditointeja (full audit) ja 88 uusinta-auditointeja (re-audit).

BSCI-auditointeja suorittavat kansainvälisesti hyväksytyt riippumattomat arviointiyritykset. Näiden ulkoisten auditointien lisäksi Stockmann-konsernin ostokonttorien vastuullisuusasiantuntijat suorittivat yhteensä 205 omaa auditointia. Näistä 120 oli täysimittaisia auditointeja ja 85 uusinta-auditointeja. Omista auditoinneista 159 oli ennalta ilmoitettuja ja 46 ilmoittamattomia.

Jokaisen auditoinnin jälkeen, olipa kyseessä sitten BSCI-auditointi, oma auditointi tai Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen mukainen tarkastus, laaditaan tarkastusraportti ja korjaava toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa jokainen tehtävä aikataulutetaan ja edistymistä seurataan.

11 tavarantoimittajallamme ja 7 tehtaalla oli vuonna 2014 SA8000-sertifikaatti (Social Accountability 8000), jota BSCI pitää parhaana käytäntönä, mutta jota BSCI tai Stockmann ei ole asettanut vaatimukseksi.