Tehdastarkastukset

Stockmann-konserni käy jatkuvaa dialogia tehtaiden kanssa. Tehtaita myös auditoidaan säännöllisesti sekä omin auditoinnein että BSCI-auditoinnein kielteisten ihmisoikeusvaikutusten havaitsemiseksi riskianalyysimme mukaisesti.

Vuonna 2017 suoritettiin yhteensä 88 amfori BSCI-auditointia ja 119 omaa auditointia riskimaissa sijaitsevissa tehtaissa, joissa valmistetaan omien merkkien vaatteita Stockmann-tavarataloille ja Lindexille.

Jokaisen auditoinnin jälkeen, oli kyseessä sitten amfori BSCI -auditointi, oma auditointi tai Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen mukainen tarkastus, auditoinnista laaditaan tarkastusraportti ja havaittujen puutteiden korjaamiseksi tehdään korjaava toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa jokainen tehtävä aikataulutetaan ja edistymistä seurataan.

Amfori BSCI -auditointeja suorittavat kansainvälisesti hyväksytyt riippumattomat arviointiyritykset. Yksikään Stockmann-konsernille valmistavista tehtaista ei saanut arvosanaa ”hylätty” eikä niissä löydetty vakavia nollatoleranssipuutteita. Tarkasteluissa havaitut puutteet liittyivät työaikoja koskeviin vaatimuksiin tai vapaapäivän myöntämiseen seitsemän työpäivän jälkeen. Lisäksi havaittiin terveyteen ja turvallisuuteen sekä johtamiseen ja palkkaukseen liittyviä puutteita.

Palo- ja rakennusturvallisuustarkastukset Bangladeshissa

Stockmann on sitoutunut parantamaan tehtaiden turvallisuutta Bangladeshissa, joka on yksi merkittävimmistä valmistusmaistamme. Vuonna 2013 liityimme Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimukseen (Accord) johtuen huonokuntoisten tehdasrakennusten aiheuttamasta turvallisuusriskistä maassa. Sopimuksen mukaisesti Stockmann on sitoutunut teettämään tarkastukset paloturvallisuuden, sähkön ja rakenteiden osalta kaikissa Stockmann-konsernille vaatteita valmistavissa tehtaissa Bangladeshissa.

Vuoden 2017 lopussa 82 % sopimuksessa vaadittavista korjauksista oli tehty kaikkien Accordin piirissä olevien tehtaiden osalta ja Stockmann-konsernin käyttämien tehtaiden osalta 89 %.

Lue lisää: