Tehdastarkastukset

Stockmann-konserni käy jatkuvaa dialogia tehtaiden kanssa. Tehtaita myös auditoidaan säännöllisesti sekä omin auditoinnein että BSCI-auditoinnein kielteisten ihmisoikeusvaikutusten havaitsemiseksi riskianalyysimme mukaisesti.

Vuonna 2016 suoritettiin yhteensä 123 BSCI-auditointia riskimaissa sijaitsevissa tehtaissa, joissa valmistetaan omien merkkien tuotteita Stockmann-tavarataloille ja Lindexille. Näistä 80 oli täysmittaisia auditointeja, ja 43 uusinta-auditointeja.

BSCI-auditointeja suorittavat kansainvälisesti hyväksytyt riippumattomat arviointiyritykset. BSCI-auditointien tulokset esitellään diagrammeissa alla: vuoden 2016 tulokset on esitetty uutta pisteytysta käyttäen ja vuoden 2012 – 2016 tulokset vanhaa pisteytystä käyttäen, niin että osa vuoden 2015 tuloksista ja kaikki vuoden 2016 tulokset on muunnettu vertailukelpoisiksi.

Yleisin BSCI-auditoinnin tulos oli ”hyväksyttävä”, joka saatiin 65 prosentissa täysmittaisista auditoinneista ja 70 prosentissa uusinta-auditoinneista. Täysmittaisista auditoinneista 19 prosenttia ja 14 prosenttia uusinta-auditoinneista on arvioitu ”erinomaisiksi” tai ”hyviksi”. Yksikään Stockmann-konsernille valmistavista tehtaista ei saanut arvosanaa ”hylätty” eikä niissä löydetty vakavia nollatoleranssipuutteita. Tarkasteluissa havaitut puutteet liittyivät työaikoja koskeviin vaatimuksiin tai vapaapäivän myöntämiseen seitsemän työpäivän jälkeen. Lisäksi havaittiin terveyteen- ja turvallisuuteen liittyviä puutteita ja johtamiseen ja palkkaukseen liittyviä puutteita.

BSCI-auditointien lisäksi Stockmann-konsernin ostokonttorien vastuullisuusasiantuntijat suorittivat yhteensä 92 auditointia. Näistä 84 oli  täysimittaisia auditointeja ja 8 uusinta-auditointeja.

Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen (Accord) mukaisesti Stockmann on sitoutunut teettämään tarkastukset paloturvallisuuden, sähkön ja rakenteiden osalta kaikissa Stockmann-konsernille vaatteita valmistavissa tehtaissa.

Rakenteiden tarkastamiseen kuuluvat esimerkiksi rakennuksen lujuuslaskelmat, joita ei voida tarkastaa BSCI-auditointien tai omien auditointiemme yhteydessä. Vuonna 2016, yhteensä 109 palo- ja sähkötarkastusta tehtiin tehtaissa, jotka toimittavat tuotteita Stockmann-konsernille, sekä lisäksi 35 lujuuslaskentaa. Kunnostustöitä jatkettiin vuonna 2016, ja 71 prosenttia löydetyistä puutteista on nyt korjattu niissä tehtaissa, jotka toimittajat omien merkkien tuotteita Lindexille ja Stockmannille.

Jokaisen auditoinnin jälkeen, oli kyseessä sitten BSCIauditointi, oma auditointi tai Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen mukainen tarkastus, laaditaan tarkastusraportti ja korjaava toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa jokainen tehtävä aikataulutetaan ja edistymistä seurataan. Yleisimpiä havaintoja esitellään Stockmannin yhteiskuntavastuun raportissa (sivulla 29) julkaistussa riskianalyysissä, samoin muita lisätietoja.