Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisia tavoitteita tarkastellaan ja määritellään uudelleen vuoden 2016 aikana.

Stockmann-konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet asetettiin alun perin vuonna 2008 erilaisessa toimintaympäristössä. Pitkän aikavälin markkinanäkymät ovat epävarmat ja siksi hallitus päätti kesällä 2013 korvata tavoitteet uusilla keskipitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla.  Aiemmat, vuoteen 2016 loppuun mennessä saavutettavaksi asetetut tavoitteet olivat: 

  • 10 prosentin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE)
  • 7 prosentin liikevoittomarginaalin
  • myynnin yleistä markkinakehitystä nopeamman kasvun sekä
  • 40 prosentin omavaraisuusasteen (jo saavutettu)

 

Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen

Stockmannin hallitus on vahvistanut konsernin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan vuoteen 2016 mennessä. 

 

Sijoitetun pääoman tuotto

Liikevoitto % liikevaihdosta

Myynnin kasvu

Omavaraisuus

2014 -4,9 %   Markkinoiden kasvua hitaampi 39,3 %
2013 3,4 % 2,7 % Markkinoiden kasvua hitaampi 43,8 %
Tavoitteet 2013,
2016 mennessä
10 % 7 % Markkinoiden kasvua nopeampi 40 %
2012 5,1 % 4,1 % Markkinoiden kasvun mukainen 42,8 %

2011

4,1 %

 

3,5 %

 

Tavoite saavutettu

 

42,2 %

 

2010

5,8 %

4,9 %

Markkinoiden kasvun mukainen

43,1 %

Tavoitteet 2010, 
2015 mennessä

Vähintään 20 %

Vähintään 12 %

Markkinoiden kasvua nopeampi

Vähintään 40 %

2009

5,8 %

5,0 %

Markkinoiden kasvun mukainen

44,1 %

2008 8,3 % 6,5 % Markkinoiden kasvun mukainen 39,0 %

Tavoitteet 2008,
2013 mennessä

Vähintään 20 %

Vähintään 12 %

 Markkinoiden kasvua nopeampi

 Vähintään
40 %

 2007

12,1 %

9,0 %

Markkinoiden kasvun mukainen

32,6 %

2006

22,9 %

10,0 %

Markkinoiden kasvun mukainen

74,5 %

Tavoitteet 2006, 
2011 mennessä

22 %

10 %

Markkinoiden kasvua nopeampi

Vähintään
50 %

2005

19,6 %

6,7 %

Tavoite saavutettu

66,4 %

Tavoitteet 2005, 
2010
mennessä

Vähintään 20 %

Vähintään 8 %

Markkinoiden kasvua nopeampi

Vähintään
50 %

2004

14,3 %

4,9 %

Tavoite saavutettu

 

2003

13,2 %

4,7 %

Tavoite saavutettu

 

2002

12,6 %

4,7 %

Tavoite saavutettu

 

2001

9,8 %

3,6 %

Tavoite saavutettu

 

Tavoitteet 2001

Vähintään 15 %

Vähintään 5 %

Markkinoiden kasvua nopeampi

 

Stockmannin hallitus on määritellyt osingonjakotavoitteeksi yli puolet varsinaisen liiketoiminnan voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan kuitenkin huomioon osingon tasossa.