Vastuullinen suomalainen pörssiyhtiö

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan Stockmann-konsernissa hyvää talouden hoitoa, jolla vastataan osakkeenomistajien sijoitusten tuotto-odotuksiin, tarjotaan pysyviä työpaikkoja sekä tuotetaan taloudellista hyvinvointia yhteiskunnalle. Stockmann on merkittävä työnantaja, huomattava tuotteiden ja palveluiden ostaja, investoija sekä yhteistyökumppani ja veronmaksaja. Kilpailukyky ja hyvä taloudellinen tulos luovat mahdollisuuden panostaa henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehitykseen. Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta puolestaan luo vahvan perustan yrityksen tehokkuudelle ja taloudelliselle kasvulle.

Taloudellista hyötyä sidosryhmille

Stockmannin toiminta toi taloudellista lisäarvoa kaikille keskeisille sidosryhmille tilikaudella 2015. Taloudellisesta lisäarvosta suurin osa menee henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin: Vuonna 2015 Stockmann työllisti keskimäärin 10 762 henkilöä, joille maksettiin palkkoja, palkkioita ja eläkemaksuja yhteensä 251,6 miljoonaa euroa.

Taloudellisten vaikutuksien jakautuminen sidosryhmittäin esitellään tarkemmin yhteiskuntavastuun raporteissa.Tutustu talouslukuihin Sijoittajat-osiossa.