Vastuullinen suomalainen pörssiyhtiö

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan Stockmann-konsernissa hyvää talouden hoitoa, jolla vastataan osakkeenomistajien sijoitusten tuotto-odotuksiin, tarjotaan pysyviä työpaikkoja sekä tuotetaan taloudellista hyvinvointia yhteiskunnalle. Stockmann on merkittävä työnantaja, huomattava tuotteiden ja palveluiden ostaja, investoija sekä yhteistyökumppani ja veronmaksaja. Kilpailukyky ja hyvä taloudellinen tulos luovat mahdollisuuden panostaa henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehitykseen. Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta puolestaan luo vahvan perustan yrityksen tehokkuudelle ja taloudelliselle kasvulle.

Taloudellista hyötyä sidosryhmille

Stockmannin toiminta tuo taloudellista lisäarvoa kaikille keskeisille sidosryhmille. Suurin osa konsernin toiminnan tuottamasta taloudellisesta lisäarvosta menee henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin sekä tuotteiden, materiaalien ja palvelun tavarantoimittajille.  Vuonna 2018 ostot toimittajilta olivat 756,9 miljoonaa euroa ja henkilöstölle maksetut palkat, palkkiot ja eläkemaksut 188,6 miljoonaa euroa.

Lue lisää taloudellisten vaikutusten jakautumisesta sidosryhmittäin yhteiskuntavastuun raportista 2018 sivulta 43.Tutustu talouslukuihin Sijoittajat-osiossa.