Stockmannin hiilijalanjälki

Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi toimii Stockmann-konsernissa johtamisen työkaluna ja luo pohjan päästövähennyskohteiden määrittelylle ja vähennystavoitteiden asettamiselle.

Vuonna 2016 suurimmat päästöt syntyivät ostoenergian (scope 2), erityisesti sähkön, tuotannosta, ja säilyivät edellisen vuoden tasolla. Lindexin käyttämästä sähköstä hieman yli puolet on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, joka ostetaan Bergen Energiltä, ja jonka päästöt lasketaan nollaksi. Välillisiä scope 3 -päästöjä esitellään olennaisilta osilta; merkittävimmät tällaiset päästöt liittyivät jakelukuljetuksiin ja jätteisiin.

Raportoidut oikaistut kokonaispäästöt laskivat seitsemän prosenttia. Vähennys johtui pääasiassa Lindexin Venäjän liikkeiden sulkemisesta ja siihen liittyen scope 2 -päästöjen vähenemisestä, sekä logistiikkaan liittyvien päästöjen vähentymisestä sekä tuontirahdin että konsernin sisäisten jakelukuljetusten osalta, minkä taustalla on Stockmannin vetäytyminen Venäjän tavarataloliiketoiminnasta. Raportointi ei kuitenkaan ole täysin vertailukelpoinen Stockmann Retailin logistiikkapäästöjen osalta ja vähennys johtuu osittain muutoksesta toiminnan laajuudessa. Päästöt kylmäaineiden osalta nousivat, johtuen tavanomaista laajemmasta kylmäkalusteiden uusimisesta. Liikematkustuksen sekä postikuljetusten päästöt laskivat. Päästöt jätteiden osalta olivat edellisen vuoden tasolla.

Stockmannin hiilijalanjälkilaskennan toteutti ulkopuolinen taho ja se tehtiin kansainvälisten Greenhouse Gas (GHG) Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti. Stockmann raportoi hiilijalanjälkensä vuosittain myös kansainvälisessä CDP-kyselyssä.