Keskeiset sidosryhmät

Käymme aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa vahvistaaksemme suhteita ja ymmärtääksemme paremmin Stockmanniin kohdistuvia odotuksia ja toiveita. Olemme tunnistaneet viisi tärkeintä sidosryhmää, joilla on suurin vaikutus liiketoimintaamme ja joihin liiketoiminnallamme on suurin vaikutus.

Asiakkaat

Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Haluamme kehittää vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja ymmärtää paremmin heidän tarpeitaan ja odotuksiaan Stockmannia kohtaan. Yksi perusarvoistamme on asiakaslähtöisyys ja se ohjaa meitä vahvasti asettamaan asiakkaiden tarpeet etusijalle.

Henkilöstö

Stockmannilla on hyvä työskennellä. Meillä on hyvä työilmapiiri, jota pyrimme jatkuvasti kehittämään. Arvostamme henkilöstöämme ja heidän sitoutumistaan yritykseemme. Palkitsemme onnistumiset. Tavoitteemme on olla haluttu työnantaja työmarkkinoilla.

Osakkeenomistajat ja sijoittajat

Stockmann haluaa olla kiinnostava ja haluttu sijoituskohde pääomamarkkinoilla. Olemme palkinneet uskollisia asiakkaitamme ja kasvattaneet osakkeenomistajien määrää merkittävästi kanta-asiakasoptiojärjestelmien myötä.

Tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat

Sitoutamme toimittajamme ja palveluntarjoajamme vastuullisuustyöhömme. Pyrimme yhdessä kehittämään kumppanuuttamme niin, että voimme taata hyvät liiketoimintaedellytykset kaikille osapuolille ja parhaan palvelun asiakkaillemme.

Viranomaiset ja järjestöt

Teemme aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja eri järjestöjen kanssa. Verkostoidumme ja pyrimme vaikuttamaan edistääksemme kestävää kehitystä.

Tärkeimmät esiin nostetut vastuullisuusaiheet vuonna 2016

Vuonna 2016 sidosryhmien esiin nostamia aiheita olivat esimerkiksi asiakaspalvelun nopeus ja saatavuus, asiakastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi ja työtaakka, ihmisoikeudet ja sosiaaliset olot tekstiilien ja ruoan toimitusketjussa, puuvillan tuotantoon liittyvät ihmisoikeusriskit sekä materiaalien jäljitettävyys, Syyrian pakolaisten oikeuksien turvaaminen Turkin hankintaketjussa, vastuulliset materiaalit ja sertifikaatit, turkistuotteet, kemikaalit vaatteissa ja kosmetiikassa, muovikassien käyttö, ruokahävikki, vastuullisuussertifioitujen elintarvikkeiden kuten suklaiden ja kahvin valikoima, eläinten oikeudet halal-lihaan liittyen, stockmann.com-verkkokaupan lähetysten pakkaaminen, kierrätys ja yhteiskunnallinen sitoutuminen.

 

Laajempi sidosryhmävuorovaikutusanalyysi löytyy yhteiskuntavastuun katsauksesta 2016, sivulta 9.