Keskeiset sidosryhmät

Käymme aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa vahvistaaksemme suhteita ja ymmärtääksemme paremmin Stockmanniin kohdistuvia odotuksia ja toiveita. Olemme tunnistaneet viisi tärkeintä sidosryhmää, joilla on suurin vaikutus liiketoimintaamme ja joihin liiketoiminnallamme on suurin vaikutus.

Asiakkaat

Asiakkaat ovat Stockmannille erityisen tärkeä sidosryhmä, ja yksi yrityksemme arvoista onkin asiakkaiden inspirointi. Käymme suoraa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa monin eri tavoin, kuten myymälöissä, asiakaspalvelun ja sosiaalisen median kautta, ja hyödynnämme erilaisia työkaluja asiakkaiden tarpeiden ja odotuksien ymmärtämiseen.

Henkilöstö

Arvostamme henkilöstöämme ja sen sitoutumista yritykseemme. Tavoitteenamme on olla houkutteleva työnantaja työmarkkinoilla. Työskentelemme työympäristön parantamiseksi ja kehittääksemme vuorovaikutusta työntekijöiden kanssa. Vuoropuhelua käydään monin eri tavoin, ja organisaation terveyttä ja suoritutskykyä mitataan.

Osakkeenomistajat ja sijoittajat

Stockmann haluaa olla kiinnostava ja haluttu sijoituskohde pääomamarkkinoilla. Annamme osakkeenomistajille ja sijoittajille tietoa pörssiyhtiötä koskevien vaatimusten mukaisesti pörssitiedotteiden, tulos- ja vuosiraporttien, konsernin verkkosivuston, webcast-lähetysten ja säännöllisten sijoittajasuhdetapaamisten avulla sekä vuosittaisessa osakkeenomistajien yhtiökokouksessa.  

Tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat

PItkäaikaiset suhteet tavarantoimittajiin ja palveluntarjoajiin ovat avainasemassa vasuullisuustyön ja tuotannon jatkuvan parantamisen kannalta. Kaikkien tavarantoimittajien odotetaan noudattavan Stockmannin toimintaperiaatteita. Käymme aktiivista ja suoraa vuoropuhelua etenkin omien merkkiemme tavarantoimittajien ja tuottajien kanssa sekä ostajien että paikallisten ostokonttoriemme  kautta muun muassa säännöllisten vierailujen ja tarkastuksien muodossa.

Viranomaiset ja järjestöt

Käymme vuoropuhelua viranomaisten ja järjestöjen kanssa esimerkiksi verkostojen ja eri järjestöjen jäsenyyksien välityksellä sekä kehityshankkeiden yhteydessä. Käymme vuoropuhelua ja teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa  ja osallistumme erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Jaamme tietoa verkkosivuillamme, vastaamme tiedusteluihin ja osallistumme seminaareihin ja tapaamisiin.

Laajempi sidosryhmävuorovaikutusanalyysi löytyy yhteiskuntavastuun katsauksesta 2017.