Lainat ja rahoitusjärjestelyt

Stockmannin rahoitus koostuu pääosin komittoiduista kahdenvälisistä rahoituslimiiteistä, joukkovelkakirjalainasta ja yritystodistusohjelmasta. Lisäksi Stockmannilla on hybridilaina, jota käsitellään tilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana.

Komittoidut kahdenväliset pankkilainat

Stockmann Oyj Abp:llä on pitkäaikaisia komittoituja kahdenvälisiä rahoituslimiittejä 700 miljoonan euroa arvosta. Kahdenväliset lainajärjestelyt allekirjoitettiin kuuden pankin kanssa joulukuussa 2013, ja ne erääntyvät helmikuussa 2019. Komittoiduista pitkäaikaisista rahoituslimiiteistä oli nostettu 375 miljoonaa euroa 31.12.2016.

Joukkovelkakirjalaina

Stockmann Oyj Abp laski liikkeelle 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan marraskuussa 2012. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 19.3.2018 ja sillä on 3,375 % vuotuinen kiinteä kuponkikorko. Joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq OMX Helsingin pörssissä ISIN-koodilla FI4000051057.

Listalleottoesite 19.11.2012

Yritystodistukset

Stockmannilla on 600 miljoonan euron yritystodistusohjelma yhteistyössä viiden pankin kanssa Suomessa. Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta. Yritystodistusohjelman järjestäjät ovat Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Pankki, Pohjola Pankki ja Swedbank.

Hybridilaina

Stockmann Oyj Abp:lla on 85 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina eli hybridilaina. Lainan liikkeeseenlaskupäivä oli 17.12.2015. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan 31.1.2020. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,75 prosenttia. Lue lisää.

Luottoluokitus

Stockmann Oyj Abp ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta miltään luottoluokituslaitokselta.

Taloudellisten riskien hallinta

Stockmannin rahoitusta ja taloudellisten riskien hallintaa hoidetaan keskitetysti rahoitusosastolla hallituksen hyväksymän politiikan mukaisesti. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 31.

Korollisten velkojen maturiteettirakenne