Lainat ja rahoitusjärjestelyt

Stockmannin rahoitus koostuu pääosin pankkilainoista ja rahoituslimiiteistä, joukkovelkakirjalainoista sekä yritystodistusohjelmasta. Lisäksi Stockmannilla on hybridilaina, jota käsitellään tilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana.

Komittoidut pankkilainat
Stockmannilla on 609 miljoonan euron suuruinen vakuudellinen lainasopimus OP Yrityspankki Oyj:n, Danske Bank A/S:n, Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen, DNB Bank ASA:n, Svenska Handelsbanken AB (publ):n ja Swedbank AB (publ):n kanssa. Lainoista 111,6 miljoonaa euroa maksettiin takaisin keväällä 2018, 168 miljoonan euroa vuoden 2019 aikana ja loput lainat sekä lainalimiitit erääntyvät lokakuussa 2021. Lue lisää.

Joukkovelkakirjalainat
Stockmann laski liikkeelle 250 miljoonan euron arvosta vakuudellisia joukkovelkakirjoja joulukuussa 2017. Joukkovelkakirjat erääntyvät 11.1.2022 ja niille maksetaan kiinteää 4,75 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainat on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Listalleottoesite 21.12.2017

Yritystodistukset
Stockmannilla on 600 miljoonan euron yritystodistusohjelma yhteistyössä viiden pankin kanssa Suomessa. Ohjelmasta 45,4 miljoonaa euroa oli käytössä 31.12.2019. Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta. Yritystodistusohjelman järjestäjät ovat Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Pankki, OP Pankki ja Swedbank.

Hybridilaina
Stockmannilla on 85 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina eli hybridilaina. Lainan liikkeeseenlaskupäivä oli 17.12.2015. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan 31.1.2020. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,75 prosenttia. Marraskuussa 2019 hybridilainanhaltijat hyväksyivät joitain muutoksia lainaehtoihin. Lainan ensimmäistä First Reset Date-päivää siirrettiin 18 kuukaudella ja on nyt 30.7.2021. Vuotuinen kuponkikorko muutettiin 10,75 prosenttiin 31.1.2020 alkaen. Lisäksi ehtoihin lisättiin lauseke lainan lunastamisesta Lindexin mahdollisen myynnin yhteydessä. Laina voidaan lunastaa myös kokonaisuudessaan korvaamalla se osakeannilla. Marraskuussa 2019 Stockmann laski liikkeeseen 21 miljoonan arvosta uusia velkakirjoja olemassa olevaan hybridilainaan liittyen. Ehdot ovat samat kuin muutetut ehdot ja niitä tarjottiin merkittäväksi tietyille suurimmille Stockmannin osakkeenomistajille suunnatussa tarjousmenettelyssä.  Lainan listalleottoesitettä ei ole julkistettu. Lue lisää.

Luottoluokitus
Stockmann Oyj Abp ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta miltään luottoluokituslaitokselta.

Taloudellisten riskien hallinta
Stockmannin rahoitusta ja taloudellisten riskien hallintaa hoidetaan keskitetysti rahoitusosastolla hallituksen hyväksymän politiikan mukaisesti. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 4.8.

Korollisten velkojen maturiteettirakenne