Lainat ja rahoitusjärjestelyt

Stockmannin rahoitus koostuu pääosin pankkilainoista ja rahoituslimiiteistä, joukkovelkakirjalainoista sekä yritystodistusohjelmasta. Lisäksi Stockmannilla on hybridilaina, jota käsitellään tilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana.

Komittoidut  pankkilainat
Stockmannilla on 609 miljoonan euron suuruinen vakuudellinen lainasopimus OP Yrityspankki Oyj:n, Danske Bank A/S:n, Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen, DNB Bank ASA:n, Svenska Handelsbanken AB (publ):n ja Swedbank AB (publ):n kanssa. Lainoista 109 miljoonaa euroa erääntyy kesäkuussa 2018, 150 miljoonan euron lyhennys tapahtuu viimeistään tammikuussa 2019 ja loput lainat sekä lainalimiitit erääntyvät tammikuussa 2021.

Joukkovelkakirjalainat
Stockmann laski liikkeelle 250 miljoonan euron arvosta vakuudellisia joukkovelkakirjoja joulukuussa 2017. Joukkovelkakirjat erääntyvät 11.1.2022 ja niille maksetaan kiinteää 4,75 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainat on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Listalleottoesite 21.12.2017

Yritystodistukset
Stockmannilla on 600 miljoonan euron yritystodistusohjelma yhteistyössä viiden pankin kanssa Suomessa. Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta. Yritystodistusohjelman järjestäjät ovat Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Pankki, Pohjola Pankki ja Swedbank.

Hybridilaina
Stockmann Oyj Abp:lla on 85 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina eli hybridilaina. Lainan liikkeeseenlaskupäivä oli 17.12.2015. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan 31.1.2020. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,75 prosenttia. Lainan listalleottoesitettä ei ole julkistettu. Lue lisää.

Luottoluokitus
Stockmann Oyj Abp ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta miltään luottoluokituslaitokselta.

Taloudellisten riskien hallinta
Stockmannin rahoitusta ja taloudellisten riskien hallintaa hoidetaan keskitetysti rahoitusosastolla hallituksen hyväksymän politiikan mukaisesti. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 34.

Korollisten velkojen maturiteettirakenne

Aiemmat joukkovelkakirjalainat

Stockmann Oyj Abp laski liikkeelle 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan marraskuussa 2012. Listalleottoesite 19.11.2012. Vuonna 2018 erääntyväksi suunniteltu joukkovelkakirjalaina lunastettiin ennenaikaisesti joulukuussa 2017.