Rahoitusasema

    2015 2014 2013 2012 2011
Rahavarat milj. euroa 19,1 29,3 33,9 36,1 33,2
Korollinen vieras pääoma  milj. euroa 783,4 833,9 814,8 848,5 862,5
Korollinen nettovelka milj. euroa 753,6 799,4 735,3 768,6 783,7
Nettovelkaantumisaste  % 72,1 105,4 87,3 90,9 95,3
Omavaraisuusaste % 46,1 39,3 43,8 42,8 42,2
Liiketoiminnan rahavirta  milj. euroa 17,2 29,6 125,4 123,7 66,2
Investoinnit milj. euroa 53,4 53,8 56,8 60,3 66,0
Sijoitetun pääoman tuotto % -7,6 -4,9 3,4 5,1 4,1