Ostokäytännöt

Stockmann-konsernilla ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia, lukuun ottamatta tavarataloryhmän keskuskeittiötä. Stockmannin myymät omien merkkien tuotteet ovat sopimustoimittajien valmistamia. Suurin osa tuotteista eli noin 80 prosenttia ostetaan ostokonttoreidemme kautta Aasiassa. Vuonna 2014 Lindexin vaatteita ostettiin 190 tavarantoimittajalta ja niitä valmistettiin 400 tehtaassa. Stockmannin omien merkkien tuotteita ostettiin noin 150 tavarantoimittajalta ja niitä valmistettiin noin 200 tehtaassa. Puolet tehtaista oli ns. suoria toimittajia ja puolet hankittiin ostokonttoreiden kautta. Stockmann ja Lindex käyttävät pitkälti samoja tavarantoimittajia ja tehtaita.

Toimintaperiaatteet ja linjaukset

Kaikkien tavarantoimittajien edellytetään noudattavan Stockmannin toimintaperiaatteita. Lisäksi edellytämme, että Stockmannin omien merkkituotteiden hankintaketjussa noudatetaan tavarantoimittajien toimintaperiaatteita (Supplier Code of Conduct), jotka perustuvat BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) toimintaperiaatteisiin ja joita on täydennetty Stockmannin omilla vaatimuksilla, mm. eläinten oikeuksiin sekä kemikaaleja ympäristöasioihin liittyen.

Stockmann tekee tarvittaessa ohjeita tai linjauksia havaitsemiensa ihmisoikeusriskien perusteella. Olemme esimerkiksi kieltäneet hiekkapuhallusmenetelmän käytön farkkukankaan haalistamiseksi, koska menetelmä voi olla työntekijöiden terveydelle vaarallinen, jos se tehdään ilman asianmukaisia suojavarusteita ja koulutusta. Riskin välttämiseksi Stockmann ei tilaa tuotteita tehtaista, joissa on hiekkapuhallukseen käytettäviä varusteita. Vuonna 2013 Stockmann liittyi Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuutta koskevaan sopimukseen, johtuen huonokuntoisten tehdasrakennusten aiheuttamasta turvallisuusriskistä maassa.

BSCI:n toimintaperiaatteiden uudistettu versio otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa. Uudistetut toimintaperiaatteet asettavat vaatimuksia koskien järjestäytymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta, oikeudenmukaista korvausta, kohtuullisia työaikoja, työterveyttä ja -turvallisuutta, nuorten työntekijöiden erityissuojaa, ympäristönsuojelua ja eettistä liiketoimintaa. Lisäksi niissä kielletään syrjintä, lapsityövoiman käyttö, velkaorjuus ja epävakaat työsuhteet. Uudistetut BSCI:n toimintaperiaatteet viestittiin tavarantoimittajille ja tuottajille vuoden 2014 aikana, ja heidän sitoutumisensa periaatteisiin varmistettiin.

BSCI:n riskimaiksi luokittelemissa maissa sijaitseville tehtaille, joissa valmistetaan Stockmann-tavaratalojen ja muotiketjujen omien merkkien tuotteita, tehdään säännöllisesti Stockmannin paikallisen henkilökunnan suorittamia omia auditointeja ja kolmannen osapuolen suorittamia BSCI-auditointeja. Mikäli toimintatavoissa havaitaan puutteita, niiden korjaamiseksi tehdään toimenpidesuunnitelma, jonka toteutumista valvotaan. Paikallisiin työoloihin vaikutetaan myös erilaisten kansainvälisten sopimusten ja aloitteiden kautta.

Tavarantoimittajien valinta

Tavarantoimittajan valinnassa kiinnitämme huomiota moneen tekijään. Tärkeimpiä kriteerejä ovat: Stockmann-konsernin tarpeisiin vastaaminen, tavarantoimittajan tietotaito ja toimituskyky, laatu ja hinta, vastuullisuus etenkin työolosuhteiden ja ympäristöasioiden kannalta sekä mahdollisuus pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Kaikkien tehtaiden on täytettävä Stockmann-konsernin aloitusvaatimukset ja sitouduttava BSCI:n toimintaperiaatteisiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteenamme on pitkäaikainen yhteistyö tavarantoimittajan kanssa.

Luvaton alihankinnan ketjuttaminen on riski toimintaperiaatteidemme noudattamisen kannalta. Tuottajien edellytetään aina ilmoittavan meille mahdollisesta alihankkijoiden käytöstä etukäteen. Bangladeshissa alihankkijoiden käyttö on riskianalyysin perusteella kielletty kokonaan. Noudatamme asiassa nollatoleranssia, eli kiellon rikkominen johtaa tilauksien lopettamiseen.

Työ ostokonttoreilla

Kuusi paikallista ostokonttoriamme Kiinassa, Bangladeshissa, Intiassa, Turkissa ja Pakistanissa ovat avainasemassa työolosuhteiden kehittämisessä ja riskien tunnistamisessa. Ostokonttoreissa on yhteensä 160 työntekijää, joiden tehtävänä on ohjata ostotoimintaa ja tuotantoa.

Ostokonttorit tarkastavat jokaisen tehtaan toimintatavat ennen kuin tilauksia aletaan tehdä. Alkutarkastuksen jälkeen järjestelmällistä vastuullisuustyötä jatketaan.

Paikallisten vastuullisuusasiantuntijoidemme tehtävänä on kouluttaa ja tukea tavarantoimittajia ja tehtaanomistajia toimintaperiaatteiden ja ympäristövaatimusten noudattamiseksi sekä suorittaa auditointeja, jotka voivat olla joko ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. Lisäksi paikalliset tuotannon- ja laadunvalvojamme vierailevat tuotantoyksiköissä päivittäin varmistaakseen, että tuotanto-olosuhteet vastaavat vaatimuksiamme, ja raportoivat mahdollisista toimintaperiaatteiden rikkomuksista. Lue lisää aiheesta.

Tehdastarkastusten ja koulutuksen lisäksi tavarantoimittajan toiminnan arvioinnissa ja kehitystyön tukena käytetään tuloskorttia. Tavarantoimittajat arvioidaan tuloskortin mukaisesti kahdesti vuodessa. Yksi mittareista on suoriutuminen toimintaperiaatteiden noudattamisessa. Tavarantoimittajat pisteytetään arvion perusteella, ja parhaat tulokset takaavat eniten tilauksia.

Tavoitteenamme on viestiä läpinäkyvästi sidosryhmiämme kiinnostavista aiheista, ja siksi julkaisemme tavarantoimittajamme.

Muut tuotteet

Omien merkkien tuotteiden lisäksi Stockmannin tavarataloihin ostetaan myytäväksi myös tunnettuja merkkituotteita. Kansainvälisiä ja kotimaisia merkkituotteita koskevista vastuullisuuskysymyksistä keskustellaan ostoneuvotteluissa. Stockmannin Herkku käyttää tunnettuja ja luotettavia tavarantoimittajia, jotka sijaitsevat EU-maissa, ja suosii pitkiä yhteistyösuhteita. Stockmann ei tee elintarvikkeiden suoraa maahantuontia EU:n ulkopuolelta Suomeen.