Osingot ja osinkopolitiikka

Osinkopolitiikka

Stockmannin hallitus on määritellyt osingonjakotavoitteeksi vähintään puolet varsinaisen liiketoiminnan tuottamasta voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan kuitenkin huomioon osingon tasossa.

Osingot 2005-2014

(Osakeantikorjatut)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Osinko/osake, euroa

1,10

1,30 1,35

0,62

0,72

0,82

0,50

0,60

0,40

0,0

Osinko/tulos, %

76,4

67,4

86,5

94,7

88,0

74,5

116,2

80,6

59,5

 

Efektiivinen osinkotuotto, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarja A

3,4

3,4

4,6

6,1

3,5

2,8

3,7

4,3

3,6

 

Sarja B

3,4

3,4

4,6

6,3

3,8

2,9

4,2

4,4

3,6

 

Osingot, milj. euroa

59,5

72,1

75,2

38,0

51,2

58,3

35,9

43,2

28,8