Oppimisen iloa työn ohessa

Stockmannin työntekijät voivat opiskella merkonomiksi tai suorittaa kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon (KEAT) työn ohessa. Opintoihin kuuluu sekä itsenäistä opiskelua että lähiopetusta. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Amiedun kanssa.

Tällä hetkellä opintoja suorittavat merkonomit ja KEAT-opiskelijat tutustuivat toimivan talouden periaatteisiin vuoden ensimmäisenä lähiopetuspäivänä tammikuussa 2017. KEAT-opiskelijoiden aiheena oli taloudellinen toiminta, budjetointiprosessi ja taloudelliset tunnusluvut. Kouluttajana toimi Juha leppävuori.

Mukana oli myös KEAT-ryhmän pääkouluttaja Anne-Mari Latvala. ”Tapasimme KEAT-ryhmän kanssa jälleen iloissa merkeissä pienen joulutauon jälkeen. Vuodenvaihteen aikana opiskelijoiden tehtävänä oli omien näyttösuunnitelmien työstäminen, ja kaikki olivat saaneet aikaan loistavat suunnitelmat, joita lähdetään nyt toteuttamaan”, Anne-Mari kertoo ja jatkaa: ”Lähipäivien tietopuolinen opiskelu tarjoaa tutkinnon suorittajille tukea työssä oppimiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Tärkeä osa lähipäivien antia on myös vuorovaikutus ja kokemustenvaihto kollegoiden kesken. Tammikuun lähipäiviltä opiskelijat kokivat saaneensa uusia eväitä ja näkökulmia erityisesti oman esimiestyön kehittämiseen.”

Kuvassa KEAT-opiskelijat: vuorovastaava Tuula Suhonen (takana keskellä) Helsingin keskustan tavaratalosta sekä myyntipäällikkö Siiri Rosenberg ja vuorovastaava Jenni Närhi Tapiolan tavaratalosta.

 

Talouden tunnusluvut tutuiksi

Merkonomi-opiskelijat tutustuivat kouluttaja Kari Paasosen johdolla kannattavuuden teoriaan talousmatematiikan, kannattavuuden ja budjetoinnin näkökulmasta. Helsingin keskustan tavaratalon myyntipäällikkö Taina Harjunpää avasi aihetta Stockmannin puolesta.

”Merkonomin tutkintovaatimuksissa edellytetään, että opiskelija ymmärtää toiminnan kannattavuuden keskeiset periaatteet. Näitä ovat mittarit ja tunnusluvut: miten kannattavuutta seurataan ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Erittäin keskeinen asia on myös se, miten jokainen työntekijä myyjästä toimistotyöntekijään voi itse vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen”, summaa Amiedun pääkouluttaja Marita Marin.

Anne Vainio Helsingin keskustan tavaratalosta aloitti merkonomin opinnot viime syksynä. ”Lähdin innokkaana suorittamaan liiketalouden perustutkintoa valmistuakseni merkonomiksi, jonka osaamisalana ovat asiakaspalvelu ja myynti. Arvostan sitä, että työnantajani tarjoaa minulle mahdollisuuden tämän monipuolisen tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella työn ohessa. Lähiopetuspäivillä olemme oppineet paljon eri aiheista, kuten asiakaskokemuksen tuottamisesta, myyntityöstä ja myynnin seurannasta. Parasta lähiopetuspäivissä on ollut muiden stockalaisten tapaaminen, jolloin olemme jakaneet ajatuksia ja kokemuksia tutkinnon eri osa-alueista. Opiskelu on antanut minulle uutta intoa työhöni ja on mukava huomata, että opittua voi hyödyntää työssään heti”, Anne toteaa.

Tällä hetkellä opintojaan suorittaa viides merkonomien oppisopimusryhmä. Alkuvuodesta 2017 opintonsa aloittaa jo kuudes ryhmä.

 

Päivän aikana pelattiin myös Stockan tähti -peliä, jonka tavoitteena on herättää keskustelua
myyntiprosessiin liittyvistä asioista.