Stockmannin vuoden 2020 näkymät

Tilinpäätöstiedote 2019, 13.2.2020:

Maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan säilyvän vuoden 2020 ajan. Vuonna 2020 bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan maltillisesti Stockmannin päämarkkinoilla. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajatottumusten muutosten ja kasvavan kilpailun sekä kuluttajien kohtalaisen luottamusindikaattorin vuoksi.

Stockmannin uudistusohjelma jatkuu koko vuoden 2020. Lindex jatkaa tehokkuuden lisäämistä ja etsii uusia kasvumahdollisuuksia. Stockmann arvioi konsernin liikevoiton kasvavan selvästi vuonna 2020 (2019: 13,3 miljoonaa euroa).

Investointihankkeita tarkastellaan ja niistä tehdään päätöksiä pitkin vuotta. Suunniteltujen investointien arvioidaan olevan noin 45 miljoonaa euroa.