Stockmannin vuoden 2019 näkymät

Puolivuosikatsaus 2019, 9.8.2019:

Vuonna 2019 vähittäismyynnin kasvun arvioidaan hidastuvan hieman Suomessa talouskasvun hidastumisen myötä, mutta Ruotsissa kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena (lähteet: Kaupan liitto, HUI Reseach). Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla päämarkkina-alueilla (lähde: OECD).

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Sähköisen kaupankäynnin odotetaan kasvavan tasaisesti, mutta kivijalkamyymälöissä kehitys jatkuu haastavana. Vähittäiskaupan alalla on edessään suuria rakenteellisia haasteita digitalisaation ja kansainvälistymisen jatkumisen myötä.

Stockmann on uudistanut strategiaansa tavoitteenaan luoda kestävä liiketoimintamalli, joka mahdollistaa kannattavan kasvun ja vahvistaa yrityksen asemaa ja kilpailukykyä. Tavoitteena on vähentää toiminnan kustannuksia kevääseen 2021 mennessä vähintään 40 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa näkyy tuloksessa jo vuonna 2020.

Myös laskentaperiaatteiden muutokset parantavat konserni käyttökatetta ja liikevoittoa, kun uusi vuokrasopimusten käsittelyä sääntelevä IFRS 16 -standardi otettiin käyttöön 1.1.2019. Konserni soveltaa standardia käyttäen yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, mikä tarkoittaa, ettei vuoden 2018 vertailulukuja oikaista.

Vuoden 2019 investointien arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa.

Tulosennuste vuodelle 2019

Yhtiö arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.