Stockmannin vuoden 2020 näkymät

Puolivuosikatsaus 2020, julkaistu 24.7.2020:

Puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön, ja sillä on ollut olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan.

Maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan säilyvän vuoden 2020 ajan, ja koronavirustilanteella on merkittävä vaikutus maailmantalouteen. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutoksen takia, joihin myös koronavirustilanne vaikuttaa. 

Stockmann päivitti 18.3.2020 tulosennustettaan: Liiketoimintaympäristössämme tapahtuneiden nopeiden muutoksien takia Stockmannin aikaisempi tulosennuste, julkaistu 13.2.2020, ei enää päde. Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymämme ovat selkeämmät.

Stockmann valmistelee saneerausohjelmaehdotusta, joka käräjäoikeuden päätöksen mukaan tulee laatia 11.12.2020 mennessä.