Stockmannin näkymät vuodelle 2016

Osavuosikatsaus 28.10.2016:

Stockmann-konsernin päätoimintamaassa Suomessa yleinen talouskehitys pysyy epävarmana ja bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vain hitaasti. Kuluttajien ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena ja käyttötavaroiden markkinakehitys jatkuu todennäköisesti heikkona. Samanaikaisesti kilpailu lisääntyy.

Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan jonkin verran korkeampi kuin Suomessa. Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien Ruotsissa odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Baltian maissa kilpailun arvioidaan lisääntyvän vähittäiskaupan markkinoilla.

Venäjän talouskehityksen arvioidaan pysyvän heikkona vuonna 2016. Tällä on negatiivinen vaikutus Stockmannin kiinteistöliiketoiminnan vuokratuloihin.

Stockmannin strategia tähtää konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen suunnanmuutoksen avulla. Stockmann aloitti helmikuussa 2015 tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Ohjelma etenee suunnitellusti, ja sen keskeiset vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 lähtien. Uusi organisaatiomalli, joka otettiin käyttöön kolmannen vuosineljänneksen aikana, vähentää kustannuksia noin 20 miljoonalla eurolla vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2016 investointien arvioidaan olevan noin 40–45 miljoonaa euroa ja vähemmän kuin vuoden 2016 arvioidut poistot.

Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.