Stockmannin vuoden 2019 näkymät

Tilinpäätöstiedote 2018, 14.2.2019:

Stockmann-konsernin suurimmissa toimintamaissa Suomessa ja Ruotsissa yleinen taloustilanne parantui ja bruttokansantuotteen kasvu jatkui vuonna 2018. Myös kuluttajien luottamus jatkoi positiivista kehitystään. Vuonna 2019 vähittäismyynnin kasvun arvioidaan hieman hidastuvan Suomessa talouskasvun hidastumisen myötä, mutta Ruotsissa kasvun odotetaan kehittyvän (lähde: Kaupan liitto, HUI Reseach).

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Sähköisen kaupankäynnin odotetaan kasvavan tasaisesti, mutta kivijalkamyymälöissä kehitys jatkuu haastavana. Vähittäiskaupan alalla on edessään suuria rakenteellisia haasteita digitalisoinnin ja kansainvälistymisen myötä.

Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla päämarkkina-alueilla (lähde: OECD).

Stockmann jatkaa suorituskykynsä parantamista ja käynnisti tammikuussa 2019 hankkeen, jonka tavoitteena on konsernin kulutason alentaminen 20 miljoonalla eurolla vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on parantaa suhteellista myyntikatetta ja nopeuttaa sellaisia strategisia kehityshankkeita, joiden tulokset näkyvät asiakkaille kuluvan vuoden aikana. Toimenpiteistä 15 miljoonan euroa kohdistuu Stockmannin Suomen ja Baltian toimintoihin ja 5 miljoonan euroa Lindexiin, joka jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaansa.

Operatiivisen suorituskyvyn parannusten lisäksi käyttökate (EBITDA) ja liikevoitto paranevat laskentaperiaatteiden muutoksen myötä, kun uusi vuokrasopimusten käsittelyä sääntelevä IFRS 16 -standardi otetaan käyttöön vuonna 2019. Vuoden 2018 vertailulukuja ei muuteta uuden standardin käyttöönoton yhteydessä.

Vuoden 2019 investointien on arvioitu olevan noin 35 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

Tulosennuste vuodelle 2019

Stockmann arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centren vaikutusta paranevan vuoteen 2018 verrattuna.