Stockmann-konsernin lahjoituskäytäntö

Osana yhteiskuntavastuutaan Stockmann lahjoittaa vuosittain rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Lahjoitusten tavoitteena on valtakunnallisella tasolla tai useaan konsernin toimintamaahan ulottuen tukea sivistystä, kulttuuria, tutkimusta ja muita yhteiskunnallisia hankkeita. Hyväntekeväisyyttä voidaan tukea valittujen yleishyödyllisten yhteisöjen kautta, joilla on selkeät ohjelmat ja periaatteet. Konsernin liiketoimintayksiköt voivat myös tukea yleishyödyllisiä hankkeita osana kaupallisia kampanjoitaan. Vuoden 2016 joululahjoituksensa Stockmann myöntää Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:lle. Lahjoituksella Stockmann haluaa tukea Hope ry:n kanssa tekemäänsä yhteistyötä suomalaisten vähävaraisten perheiden hyväksi.

Stockmann ei pääsääntöisesti myönnä pienimuotoisia tukia kuten arpajaispalkintoja, tuki-ilmoituksia tai tuotelahjoituksia.

Lahjoituspyynnöt pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen info(at)stockmann.com tai postitse osoitteeseen:

Stockmann Oyj Abp
Viestintä ja yhteiskuntavastuu
PL 147
00381 Helsinki

Hakemukseen tulee liittää mahdollisimman tarkat tiedot kohteesta tai hankkeesta, johon varoja anotaan. Myönteisistä päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjeitse tai sähköpostitse.