Vastuullinen työyhteisö

Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta on liiketoimintamme selkäranka. Kohtelemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteidemme mukaisesti. Työntekijöille maksetaan työstä oikeudenmukainen korvaus, ja heitä kannustetaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen ja kasvuun. Rohkaisemme työntekijöitämme huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja tarjoamme terveelliset ja turvalliset työolosuhteet Tavoitteemme on olla houkutteleva ja pidetty työnantaja työmarkkinoilla.

Henkilöstölukuja

Stockmann-konserni on merkittävä työllistäjä Suomessa ja Ruotsissa. Vuoden 2018 lopussa yhtiöllä oli 7 129 (7 325) työntekijää 15 maassa, joista 2 145 (2 212) työskenteli Suomessa ja 2 341 (2 234) Ruotsissa.

 

Määräaikaisten työntekijöiden tarve on kaupan alalla suuri, koska etenkin kesä- ja joulusesongit sekä kampanjat lisäävät kausityöntekijöiden tarvetta. Stockmann-konsernin työntekijöistä 18 prosenttia oli määräaikaisia vuonna 2018. Viime vuosina joulukauden ja Hullujen Päivien työntekijät on palkattu rekrytointitoimiston kautta.

Tavarataloryhmä ja muotiketjut tarjoavat monelle nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään erilaisten oppilaitosten työharjoittelujaksojen muodossa. Vuonna 2018 tavaratalot ja tukitoiminnot tarjosivat työkokemusta lähes 200 kesätyöntekijälle ja yli 300 harjoittelijalle.

 

Henkilöstöön liittyvät avainluvut ja tilastotiedot löytyvät vastuullisuuskatsauksestamme.