Vastuu omasta henkilökunnasta on olennainen osa Stockmannin yhteiskuntavastuuta. Vastuu henkilöstöstä näkyy mm. hyvänä henkilöstöpolitiikkana, palkitsevana ja tasa-arvoisena työyhteisönä sekä motivoivana työilmapiirinä. Stockmannin sosiaalisen vastuun ulottuvuuksiin kuuluvat lisäksi työterveys ja -turvallisuus, henkilöstön työtyytyväisyys, henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä koulutus- ja uramahdollisuudet.


Stockmann arvostaa työntekijöitään ja konsernin liiketoimintayksiköt kannustavat henkilöstöä jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä moniosaamiseen. Säännölliset koulutukset alkavat jo uran alussa, esim. perusteellisella perehdyttämisellä on Stockmannin tavarataloryhmässä pitkät perinteet. Myös Lindex valmentaa henkilökuntaansa aktiivisesti sekä kannustaa valmennusohjelmiensa kautta henkilökuntaansa myös osallistumaan yritystoiminnan kehittämiseen. Henkilöstöön liittyvät avainluvut ja tilastotiedot löytyvät vuosittaisista yhteiskuntavastuun katsauksista.

Yhteiskuntavastuun sosiaalisen ulottuvuuden tavoitteet painottuvat erityisesti omaan henkilöstöön, jonka koulutukseen ja työhyvinvointiin panostetaan. Lisäksi Stockmann-konsernin tavoitteena on varmistaa myymiensä tuotteiden turvallisuus sekä tuotteiden vastuullinen hankintaketju ja valmistus.

 

Vastuunkantoa joka päivä
Stockmann on tutkitusti haluttu ja pidetty työpaikka. Haluatko liittyä joukkoomme? Tutustu erilaisiin urapolkuihin ja avoimiin työpaikkoihin.

Korruptionvastainen toiminta

Stockmann on perustaja-jäsenenä mukana lahjonnan vastaista toimintaa edistävässä Transparency Suomi ry:ssä. Konsernin toiminta perustuu jokaisessa maassa yhtiön perusarvoihin ja ohjeisiin sekä noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä.