Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valittiin 21.3.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa. Hallituksessa on tällä hetkellä kuusi jäsentä, joista kukaan ei ole päätoiminen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen palkitsemisesta voi lukea vuosittaisesta palkka- ja palkkioselvityksestä.

Puheenjohtaja
Lauri Ratia
s. 1946, Suomen kansalainen
 • DI, teollisuusneuvos
 • Hallitusammattilainen
 • Jäsen vuodesta 2019
 • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
 • Riippumaton yhtiöstä
Stefan Björkman
s. 1963, Suomen kansalainen
 • DI
 • Toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet rf.
 • Jäsen vuodesta 2019
 • Palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä
Esa Lager
s. 1959, Suomen kansalainen
 • OTK, KTM
 • Hallitusammattilainen
 • Jäsen vuodesta 2017
 • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Varapuheenjohtaja
Leena Niemistö
s. 1963, Suomen kansalainen
 • LT
 • Hallitusammattilainen
 • Jäsen vuodesta 2016
 • Palkitsemisvaliokunnan jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tracy Stone
s. 1962, Ison-Britannian kansalainen

 • Toimitusjohtaja,
  Polly King & Co
 • Jäsen vuodesta 2018
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajasta

Dag Wallgren
s. 1961, Suomen kansalainen

 • KTM
 • Toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
 • Jäsen vuodesta 2011
 • Tarkastusvaliokunnan 
  jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä
 
 
 
     

Henkilöstön edustajat hallituksessa

Henkilöstön edustajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. He eivät ole hallituksen jäseniä.

Minna Salo
s. 1967, Suomen kansalainen
 • Kehityspäällikkö, ylempien toimihenkilöiden luottamusmies,
  konsernihallinto
 • Henkilöstön edustaja Stockmannin ylempien toimihenkilöiden valitsemana
Petri Leskelä
s. 1970, Suomen kansalainen
 • Pääluottamusmies, Stockmann
 • Henkilöstön edustaja yhtymälautakunnan valitsemana