Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valittiin 22.3.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa. Hallituksessa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä, joista kukaan ei ole päätoiminen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen palkitsemisesta voi lukea vuosittaisesta palkka- ja palkkioselvityksestä.

Puheenjohtaja
Jukka Hienonen
s. 1961, Suomen kansalainen
 • KTM
 • Hallitusammattilainen
 • Jäsen vuodesta 2015
 • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Kaj-Gustaf Bergh
s. 1955, Suomen kansalainen
 • OTK, diplomiekonomi
 • Toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet rf.
 • Jäsen 2007–2013 sekä vuodesta 2014
 • Palkitsemisvaliokunnan jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä
Eva Hamilton
s. 1954, Ruotsin kansalainen
 • Journalistiikan kandidaatti
 • Hallitusammattilainen
 • Jäsen vuodesta 2018
 • Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Esa Lager
s. 1959, Suomen kansalainen
 • OTK, KTM
 • Hallitusammattilainen
 • Jäsen vuodesta 2017
 • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Varapuheenjohtaja
Leena Niemistö
s. 1963, Suomen kansalainen
 • LT
 • Hallitusammattilainen
 • Jäsen vuodesta 2016
 • Palkitsemisvaliokunnan jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Michael Rosenlew
s. 1959, Suomen kansalainen

 • KTM
 • Hallitusammattilainen
 • Jäsen vuodesta 2016
 • Tarkastusvaliokunnan 
  jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä
 

Tracy Stone
s. 1962, Ison-Britannian kansalainen

 • Toimitusjohtaja,
  Polly King & Co
 • Jäsen vuodesta 2018
 • Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajasta

Dag Wallgren
s. 1961, Suomen kansalainen

 • KTM
 • Toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
 • Jäsen vuodesta 2011
 • Tarkastusvaliokunnan 
  jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä
 

Henkilöstön edustajat hallituksessa

Henkilöstön edustajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. He eivät ole hallituksen jäseniä.

Minna Salo
s. 1967, Suomen kansalainen
 • Kehityspäällikkö, ylempien toimihenkilöiden luottamusmies,
  konsernihallinto
 • Henkilöstön edustaja Stockmannin ylempien toimihenkilöiden valitsemana
Nina Artesola
s. 1978, Suomen kansalainen
 • Pääluottamusmies, Stockmann
 • Henkilöstön edustaja yhtymälautakunnan valitsemana