Hallinto ja johtaminen

Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia. Konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n toimielimet, jotka ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus julkisti kesäkuussa 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin, joka on tarkoitettu Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi. Koodi astui voimaan 1.10.2010 ja se on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla. Tilikaudella 2015 yhtiö noudatti 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Stockmann julkistaa 1.1.2016 voimaan tulleen uuden Hallinnointikoodin mukaisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin keväällä 2017.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015, Corporate Governance Statement

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Aiemmat selvitykset:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010, Corporate Governance Statement