CDP-ilmastoraportointi

Energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen päästövähennystavoitteiden asettamisen kautta ovat keskeinen osa Stockmannin yhteiskuntavastuutyötä ja -strategiaa. Stockmann työskentelee pitkäjänteisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja on osana määrätietoista ja läpinäkyvää yhteiskuntavastuutyötään jo vuodesta 2011 osallistunut ilmastokyselyyn, jonka tekee kansainvälisten sijoittajien ilmastoaloite Carbon Disclosure Project (CDP). 

Jo yli 7 000 yritystä ympäri maailman raportoi tuoreimmassa CDP:n Climate Change Disclosure -kyselyssä, jonka tulokset julkaistiin 22.01.2019. Stockmann tekee vuosittain hiilijalanjälkilaskennan ja vastaa ilmastokyselyyn sen pohjalta.

Vuoden 2018 CDP-ilmastokyselyssä Stockmann sai arvosanan B, kahden edellisen vuoden tapaan. Arvosana B kertoo, että Stockmannin työ ilmastonmuutoksen hillitsemiksi oli hyvällä tasolla: yhtiö mittaa ja arvioi ympäristövaikutuksiaan, ymmärtää ilmastonmuutoksen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, on tarttunut toimeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi omassa toiminnassaan ja omaa päästövähennystavoitteita, joita implementoidaan suunnitelmallisesti. Tällä arvosanalla Stockmann sijoittuu parempaan puoliskoon raportoivista yrityksistä.