CDP-ilmastoraportointi

Stockmann raportoi hiilijalanjälkensä vuosittain kansainvälisessä Carbon Disclosure Project (CDP) -kyselyssä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja päästötavoitteiden asettaminen ovat keskeinen osa Stockmannin yhteiskuntavastuutyötä ja ympäristöstrategiaa.

Vuonna 2016 Stockmannin tulos oli hyvä arvosanalla B (2015: 94B) CDP:n uuden virtaviivaistetun asteikon (A, A-, B, B-, C, C-, D, D-) mukaan. Arvosana kuvaa yhtiön kehitystä neljästä näkökulmasta: yhtiön vastauksen kattavuus (disclosure), yhtiöön kohdistuvien ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointi (awareness), ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tähtäävien toimien toimeenpano (management) sekä parhaiden käytäntöjen käyttöönotto ympäristöjohtamisen saralla (leadership). Arvosana B kertoo, että yhtiö on arvioinut ympäristövaikutuksensa ja tarttunut toimeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.