Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Stockmann-konserni on ollut BSCI:n jäsen vuodesta 2005 lähtien. BSCI on yritysvetoinen aloite, jonka jäsenet ovat sitoutuneet parantamaan tuotantolaitosten ja -tilojen olosuhteita kaikkialla maailmassa. Jotta hankintaketjun haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin, BSCI:n toimintaperiaatteiden uudistettu versio otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa. BSCI:n toimintaperiaatteissa on 11 työelämän perussääntöä (listattu otsikkotasolla alla), joita jäsenyritykset ja niiden liikekumppanit sitoutuvat noudattamaan ja sisällyttämään hankintaketjunsa toimintaan jatkuvan parantamisen hengessä.

Toimintaperiaatteet yhdistävät yrityksiä ja toimivat perustana yhteistyölle muiden samoilta tavarantoimittajilta ja tuottajilta tuotteita ostavien yritysten kanssa. Tämä on arvokasta, koska tavarantoimittajat ja tuottajat tyypillisesti valmistavat tuotteita useille eri tuotemerkeille ja yhden tuotemerkin osuus koko tuotannosta ei ole merkittävä.

Uusissa toimintaperiaatteissa käsitellään tarkemmin esimerkiksi ostajien ja tavarantoimittajien välisen läheisen yhteistyön ja viestinnän tärkeyttä, hankintaketjun kaikkien tasojen vastuuta toimintaperiaatteiden jalkauttamisessa, koulutuksen merkitystä keinona jatkuvaan parantamiseen, sekä erityisiä aihepiirejä, kuten oikeudenmukaista korvausta ja nuorten työntekijöiden erityissuojaa. Uusia toimintaperiaatteita täydennetään kattavilla ja läpinäkyvillä toimeenpano-ohjeilla BSCI:n jäsenille, tuottajille ja auditoijille.

BSCI:n toimintaperiaatteet

1. Järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus
2. Syrjintäkielto
3. Oikeudenmukainen korvaus
4. Kohtuulliset työajat
5. Työterveys ja -turvallisuus
6. Lapsityön kielto
7. Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
8. Epävakaiden työsuhteiden kielto
9. Pakkotyön  kielto   
10. Ympäristönsuojelu
11. Eettinen liiketoiminta