Avainlukuja

 

Jatkuvat toiminnot

1–12/
2019

1–12/
2018

Liikevaihto, milj.euroa

960,4

1 018,8

Suhteellinen myyntikate, %

56,3

56,9

Käyttökate (EBITDA), milj. euroa

153,0

76,0

Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa

168,6

84,3

Liiketulos (EBIT), milj. euroa

13,3

-5,0

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa

29,0

28,4

Nettorahoituserät, milj. euroa

-52,7

-34,6

Tulos ennen veroja, milj. euroa

-39,3

-39,6

Katsauskauden tulos, milj. euroa

-54,3

-43,7

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa

-0,84

-0,68

Henkilöstö, keskimäärin

7 002

7 241

 

 

 

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot

1–12/
2019

1–12/
2018

Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa

-0,84

-0,70

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

102,3

82,9

Investoinnit, milj. euroa

33,8

29,3

Oma pääoma/osake, euroa

11,12

11,71

Nettovelkaantumisaste, %

112,4

64,5

Omavaraisuusaste, %

38,1

46,2

Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl

72 049

72 049

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %

0,9

-0,4