Avainlukuja

Jatkuvat toiminnot


2017

Oikaistu
2016

Liikevaihto, milj. euroa

1 055,9

1 175,7

Suhteellinen myyntikate, %

55,8

55,7

Käyttökate (EBITDA), milj. euroa

67,6

85,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa

73,2

88,2

Liiketulos (EBIT), milj. euroa

-148,4

28,3

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa

12,3

30,9

Nettorahoituskulut, milj. euroa*

-31,1

-23,1

Tulos ennen veroja, milj. euroa

-179,5

5,2

Katsauskauden tulos, milj. euroa

-198,1

-7,5

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa

-2,82

-0,18

Henkilöstö, keskimäärin

7 360

8 151

 

 

 

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot **

2017

2016

Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa

-2,98

-0,12

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

25,9

41,5

Investoinnit, milj. euroa

34,7

44,2

Oma pääoma/osake, euroa

12,29

14,99

Nettovelkaantumisaste, %

83,8

68,3

Omavaraisuusaste, %

43,0

48,3

Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl

72 049

72 049

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia

-9,1

1,8

* Sisältää 3,8 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Stockmannin sijoitukseen Tuko Logistics -osuuskunnassa (Q2 2017), Seppälään liittyvän 2 miljoonan alaskirjauksen (Q3 2017) ja Hobby Halliin liittyvän 1,5 miljoonan euron alaskirjauksen (Q4 2017) vuonna 2017 sekä Seppälään liittyvän 5 miljoonan euron alaskirjauksen (Q4 2016) vuonna 2016.

** Lopetetut toiminnot sisältävät Venäjän-tavaratalot (Q1 2016) ja Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnan (Q1 2016-Q4 2017).

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Stockmann käyttää myös termiä ”vertailukelpoisen toiminnan liikevaihto”, joka viittaa liikevaihtoon ilman 31.12.2016 myytyä Hobby Hallia, 31.1.2017 suljettua Oulun tavarataloa ja Lindexin Venäjän-myymälöitä, jotka suljettiin vuonna 2016. Lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa.