Avainlukuja

 

Jatkuvat toiminnot

1-12/
2018

1-12/
2017

Liikevaihto, milj.euroa

1 018,8

1 055,9

Suhteellinen myyntikate, %

56,9

55,8

Käyttökate (EBITDA), milj. euroa

76,0

67,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa

84,3

73,2

Liiketulos (EBIT), milj. euroa

-5,0

-148,4

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa

28,4

12,3

Nettorahoituserät, milj. euroa*

-34,6

-31,1

Tulos ennen veroja, milj. euroa

-39,6

-179,5

Katsauskauden tulos, milj. euroa

-43,7

-198,1

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa

-0,68

-2,82

Henkilöstö, keskimäärin

7 241

7 360

 

 

 

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot**

1-12/
2018

1-12/
2017

Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa

-0,70

-2,98

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

82,9

18,8

Investoinnit, milj. euroa

29,3

34,7

Oma pääoma/osake, euroa

11,71

12,29

Nettovelkaantumisaste, %

64,5

83,8

Omavaraisuusaste, %

46,2

43,0

Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl

72 049

72 049

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %

-0,4

-9,1

 

*Sisältää 1,7 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen jäljellä oleviin saataviin Hobby Hallilta vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Vuoteen 2017 sisältyy Tuko Logistics –osuuskuntaan liittyvä 3,8 miljoonan euron alaskirjaus (Q2), Seppälään liittyvä 2,0 miljoonan euron alaskirjaus (Q3) ja Hobby Halliin liittyvä 1,5 miljoonan euron alaskirjaus (Q4) sekä 2,1 miljoonan euron rahoitustuotto liittyen kumottuihin lisäveroihin (Q3).

** Lopetetut toiminnot sisältävät Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnan vuonna 2017.