Arvonluonti sidosryhmille

Vastuullista toimintaa osana yhteiskuntaa

Stockmann on merkittävä työnantaja, huomattava tuotteiden ja palveluiden ostaja, investoija sekä yhteistyökumppani ja veronmaksaja. Yhtiön strategian tavoitteena on kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen, joiden avulla voidaan vastata paremmin sidosryhmien odotuksiin ja edistää koko yhteiskunnan hyvinvointia. Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta puolestaan luo vahvan perustan yrityksen tehokkuudelle ja taloudelliselle kasvulle.

Stockmann-konsernin toiminta tuo taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme kaikissa toimintamaissa. Suurin osa taloudellisesta lisäarvosta menee henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin.

Stockmannin toiminnasta syntyvän lisäarvon jakautuminen sidosryhmille on kuvattu yksityiskohtaisesti yhteiskuntavastuun raportissa 2018, sivulla 43.