Vastuullista toimintaa osana yhteiskuntaa

Stockmann on merkittävä työnantaja, huomattava tuotteiden ja palveluiden ostaja, investoija sekä yhteistyökumppani ja veronmaksaja. Yhtiön strategian tavoitteena on kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen, joiden avulla voidaan vastata paremmin sidosryhmien odotuksiin ja edistää koko yhteiskunnan hyvinvointia. Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta puolestaan luo vahvan perustan yrityksen tehokkuudelle ja taloudelliselle kasvulle.

Katso koko kuva Stockmannin vuosi 2015 -liiketoimintakatsauksen sivuilta 14–15.